Nyheter från Byggmästareföreningen

ROT-PRISET

Gasverket hus 8 vinner ROT-priset 2021

Gasverket hus 8 har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2021. Det gamla reningshuset, Hus 8 i Gasverket, uppfördes som en del i den ursprungliga anläggningen som ritades av Ferdinand Boberg. Byggnaden bedöms ha ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde, …

Fair Play Bygg

Vi kräver åtgärder mot brottslighet i byggbranschen

Idag publicerar Fair Play Bygg den femte årsrapporten om brottsligheten i byggbranschen. Sedan starten har projektet genererat snart 100 miljoner i tilläggsavgifter för skattebrott till staten. Projektet lovordas av både myndighetsföreträdare och politiker, men nu kräver vi att riksdag och …

ROT-PRISET

De tävlar om ROT-priset 2021

ROT-priset är en tävling för byggentreprenörer, arkitekter och fastighetsägare om Stockholms bästa ombyggnad. I år tävlar sex projekt om utmärkelsen. Priset instiftades 1990 för att främja ombyggnation i Stockholm och ges till det projekt som bäst tillvaratagit husets kvaliteter och/eller …

ROT-PRISET

Stefan Attefall ny ordförande i ROT-prisjuryn

I år har ROT-prisjuryn en ny ordförande: Stefan Attefall axlar rollen och ser fram emot uppdraget att utse ännu en värdig vinnare av det prestigefyllda priset. Varför tackade du ja till uppdraget? – När Anders Arfvén ringde mig blev jag …

ROT-PRISET

Tävla om ROT-priset 2021

Har du färdigställt ett ROT-projekt som tillvaratar byggnadens särdrag, håller hög byggteknisk kvalitet och är långsiktigt hållbar med hänsyn till ekonomi, miljö och sociala faktorer? ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990 och är ett årligt pris som tillkommit för att främja …

Strategisk Arkitektur utvecklar vårt hus på Kungsholmen

Nu står det klart att det blir Strategisk Arkitektur som kommer att utveckla Byggarnas Hus på Wennerbergsgatan på Kungsholmen. Med förslaget ”Campus Byggarnas Hus” kommer byggnaden att bli en modern och öppen samlingsplats för byggbranschen med fokus på kunskap som …

Byggbranschen och corona

Pandemin kan förändra människors syn på resande

Att stå tätt ihop på en överfull buss i rusningstrafik kommer kanske att vara en situation som många vill undvika, även när pandemin är över. Om detta kommer leda till efterfrågan på större vägkapacitet, utbyggnation av cykelbanenätet eller bättre möjlighet …

Byggbranschen och corona

»Håll i och håll ut«

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd vädjar till beställarna: Skjut inte upp planerade projekt. Här svarar hon på tre snabba frågor. Vilka riktade stödåtgärder skulle du vilja se till byggbranschen? – Det viktiga är att enskilda, privata och offentliga beställare vågar och …

Byggbranschen och corona

Coronapandemin har ökat klyftorna

Drygt ett halvår efter att WHO den 11 mars i år deklarerade covid-19 som en pandemi syns omvälvande samhällsförändringar i virusets kölvatten, inte minst beträffande hur vi använder våra hem. Efterfrågan på villor och fritidshus har ökat samtidigt som varsel …

ROT-PRISET

Johannes kyrka vinner ROT-priset 2020

S:t Johannes kyrka har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2020. S:t Johannes kyrkas stora kulturhistoriska värden stod i centrum när en ny församlingslokal skulle byggas. Lösningen blev en ny samlingssal under den stora trappan till kyrkan tillsammans med de två …

ROT-PRISET

Oanvända rum har blivit ny mötesplats på Campus Frescati

Accelerator konsthall på Frescativägen är ett av de nominerade projekten till ROT-priset 2020. Ansvariga för projektet berättar vad de är mest stolta över, vilka utmaningar de haft och vad som är roligt med ROT-projekt. Vad är ni mest stolta över? …

ROT-PRISET

Kulturhistoriska värden i centrum för ny församlingslokal

Johannes kyrka på Johannesgatan är ett av de nominerade projekten till ROT-priset 2020. Ansvariga för projektet berättar vad de är mest stolta över, vilka utmaningar de haft och vad som är roligt med ROT-projekt. Vad är ni mest stolta över? …

ROT-PRISET

Skapandet av ett öppet och effektivt stadshus

Lidingö stadshus på Lejonvägen 15 är ett av de nominerade projekten till ROT-priset 2020. Ansvariga för projektet berättar vad de är mest stolta över, vilka utmaningar de haft och vad som är roligt med ROT-projekt. Vad är ni mest stolta …

ROT-PRISET

Nytt liv i bostäder och lokaler på en av Stockholms mest besökta gator

Schönborg på St. Paulsgatan/Götgatan är ett av de nominerade projekten till ROT-priset 2020. Ansvariga för projektet berättar vad de är mest stolta över, vilka utmaningar de haft och vad som är roligt med ROT-projekt. Vad är ni mest stolta över?  …

ROT-PRISET

Landmärket som utvecklats till en helt ny plats för stockholmarna

Kvarteret Brädstapeln på Fleminggatan är ett av de nominerade projekten till ROT-priset 2020. Ansvariga för projektet berättar vad de är mest stolta över, vilka utmaningar de haft och vad som är roligt med ROT-projekt. Vad är ni mest stolta över? …

Fair Play Bygg tar krafttag mot fusket i branschen

Fair Play Bygg har publicerat den fjärde årsrapporten om brottslighet i byggbranschen. Under 2019 lämnades 361 tips om misstänkt pågående brottslighet i byggbranschen in till Fair Play Bygg och 241 bearbetade tips kunde lämnas vidare till olika myndigheter. Till Fair …

ROT-PRISET

Gröna värden och rekordmånga besökare

Renoveringen av Nationalmuseum var en av de största omdaningarna av ett statligt byggnadsminne i modern tid och det lyckade projektet resulterade i att de tog hem ROT-priset 2019. Ett av de högst prioriterade målen var att renovera hållbart och att …

ROT-PRISET

De tävlar om Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2020

ROT-priset är en tävling för byggentreprenörer, arkitekter och fastighetsägare om Stockholms bästa ombyggnad. I år tävlar fem projekt om utmärkelsen. Priset instiftades 1990 för att främja ombyggnation i Stockholm och ges till det projekt som bäst tillvaratagit husets kvaliteter och/eller …

Coronaviruset

Med anledning av den rådande situationen gällande Coronaviruset (Covid-19) bevakar vi myndigheternas rekommendationer och följer Svenskt Näringslivs riktlinjer. Våra evenemang Vi genomför endast vissa av våra evenemang, se vilka här. Om du planerat att delta men känner dig det minsta sjuk …

SÄKERHET

”Vi är varandras arbetsmiljö”

Galaxen Bygg drivs av tanken på ett hållbart och inkluderande arbetsliv.– Det är viktigt att jobba med det hälsofrämjande arbetet och att fokusera på det friska. Bra attityder och beteenden kring säkerhet är en förutsättning för en god arbetsmiljö, säger …

Byggbranschensens kvinnor – vi är med och bygger samhällen där alla är vinnare

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen – en dag där vi lyfter och synliggör kvinnor och deras arbete. Byggbranschens kvinnor behöver bli fler. Ett sätt att locka fler kvinnor till branschen är att lyfta och synliggöra det arbetet som …

SÄKERHET

Byggbranschen ska bli tryggare med beteendebaserad säkerhet

Säkra beteenden leder till färre olyckor. Genom kulturförändrande arbetsmiljöarbete jobbar Behaviour Design Group för en tryggare byggbransch. – Riskfyllda beteenden är ofta mer förstärkta än säkra beteenden, det är nästan som en naturlag som vi alla aktivt måste trumfa, säger …

SÄKERHET

Färre olyckor med nya säkerhetstänket

NCC har arbetat hårt och framgångsrikt för att minska antalet arbetsplatsolyckor inom företaget. Nu drömmer arbetsmiljöchefen Lars-Gunnar Larsson om att en dag få jobba med »bortom noll« – det arbete som tar vid när nollvisionen i byggbranschen uppnåtts och som …

Så skapar vi beteendeförändring

#metoo satte igång en lavin av aktiviteter inom byggbranschen. För att vara en ännu mer inkluderande bransch för alla behöver vi gå från ord till handling och ändra våra beteenden. Arbetet med att få bort machokulturen är både ett sätt …

Många idéer för en bättre framtid på Bostadsforum

Tillsammans med Storsthlm höll Stockholms Byggmästareförening Bostadsforum på temat ”Framtidens bostadsmarknad – hur matchar vi utbud med efterfrågan?”. I panelen stod SBAB, Veidekke, jagvillhabostad.nu och HSB. De diskuterade den svåra bostadsmarknaden för unga och vilka åtgärder som behövs för att …

De är framtidens byggbransch

Ungdomar vill arbeta med något de verkligen brinner för och ha roliga kollegor. Det visar en rapport från Ungdomsbarometern (2019) när det kommer till jobb. Vi träffade de fyra ungdomarna Clara, Oskar, Haleema och Sebastian, som läser på Wisbygymnasiets bygg- och anläggningsprogram, …

ROT-PRISET

Nationalmuseum vinner ROT-priset 2019

Nationalmuseum har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2019. Renoveringen och ombyggnaden av Nationalmuseum är en av de största omdaningarna av ett statligt byggnadsminne i modern tid. Projektets omfattning och komplexitet har krävt en hög närvaro på plats och …

”ROT-avdraget är viktigt för hela samhället”

Ett stabilt regelverk och separata tak för ROT och RUT, det menar Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarna, är två av de viktigaste faktorerna för en välfungerande ROT-sektor.– Företagare gillar förutsägbarhet och ogillar den osäkerhet som ett politiskt maktskifte kan …

Anders Arfvén ny ordförande för Stockholms Byggmästareförening

Stockholms Byggmästareförenings medlemmar valde Anders Arfvén till ny ordförande på årsmötet den 4 april. Anders Arfvén tar över ordförandeskapet efter Maria Zimdahl.  Anders Arfvén är affärsområdeschef på Veidekke Bygg Kommersiellt. Sedan 2008 har Anders Arfvén suttit i Stockholms Byggmästareförenings styrelse …

205 inkomna tips om misstänkt brottslighet i byggbranschen

Idag, den 26 mars, publicerar Fair Play Bygg den tredje årsrapporten om brottslighet i byggbranschen. Under 2018 lämnades 205 tips om misstänkt pågående brottslighet i byggbranschen in till Fair Play Bygg och över 82 bearbetade tips om misstänkt brottslighet kunde …