Valberedningen i Stockholm har inlett sitt arbete inför 2023

Valberedningen i Stockholms Byggmästareförening och Stockholms Byggförening (Byggföretagen) har nu påbörjat sitt arbete inför 2023. Deras uppdrag är att föreslå nya styrelsemedlemmar till nästa mandatperiod samt ombud till Byggföretagens stora stämma. Som styrelsemedlem och/eller ombud är man representant för medlemsföretagen i Stockholm.

Är du intresserad av att engagera dig i förenings arbete eller vill du nominera någon till någon av de förtroendeposter som finns inom de båda föreningarna så kontakta Alf Björk som är ordförande i valberedningen i Stockholm.

Inför varje nominering har valberedningen att ta hänsyn till föreningens stadgar och valberedningens instruktion som beslutas på årsmötet. I valberedningens uppdrag ingår att föreslå representanter som speglar medlemskårens sammansättning och att hänsyn tas för en jämställd representation.


Intresseanmälningar och nomineringar lämnas till:

Alf Björk, ordförande
Metrolit Byggnads AB
alf.bjork@metrolit.se