Nyheter från Byggmästareföreningen

ROT-PRISET

Högalidskyrkan på Södermalm vinner ROT-priset 2024

Restaureringsprojektet av Högalidskyrkan från 1923 har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2024. Samtidigt delar juryn i år ut ett hedersomnämnande för ombyggnadsprojektet av Veidekkes nya cirkulära huvudkontor som juryn tycker visar hur man metodiskt kan arbeta med återbruk. …

De tävlar om Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2024

Nu är de fem finalisterna till årets ROT-pris utsedda. ROT-Priset är en tävling för byggentreprenörer, arkitekter och fastighetsägare om Stockholms bästa ombyggnad. Priset instiftades 1990 för att främja ombyggnation i Stockholm och ges till det projekt som bäst tillvaratagit husets …

291 tips om misstänkt brottslighet inom bygg under 2023

Arbetslivskriminalitet är ett utbrett problem i Sverige och byggsektorn bedöms vara en av de branscher som är mest utsatta. De tips om misstänkt brottslighet som lämnas till Fair Play Bygg rör bland annat skattebrott, penningtvätt och människoexploatering. Den 19 mars …

ROT-PRISET

Mark Isitt blir ny ordförande i ROT-prisjuryn

I år har ROT-prisjuryn en ny ordförande: Mark Isitt axlar rollen som ordförande och ser fram emot att bedöma tävlingsbidragen tillsammans med kollegorna i juryn. ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990 och är ett årligt pris som tillkommit för att …

ROT-PRISET

Tävla om ROT-priset 2024

Har du färdigställt ett ROT-projekt som tillvaratar byggnadens särdrag, håller hög byggteknisk kvalitet och är långsiktigt hållbar med hänsyn till ekonomi, miljö och sociala faktorer? ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990 och är ett årligt pris som tillkommit för att främja …

S:t Paulskyrkan vid Mariatorget i Stockholm vinner ROT-priset 2023

S:t Paulskyrkan har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2023. S:t Paulskyrkan uppfördes av landets första metodistförsamling och huserar Stockholms Stadsmissions mötesplats vid Mariatorget. Då tillbyggnad av kyrkan ansågs innebära för stora negativa konsekvenser inriktades istället projektet mot att …

De tävlar om Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2023

ROT-priset är en tävling för byggentreprenörer, arkitekter och fastighetsägare om Stockholms bästa ombyggnad. I år tävlar sex projekt om utmärkelsen. Priset instiftades 1990 för att främja ombyggnation i Stockholm och ges till det projekt som bäst tillvaratagit husets kvaliteter och/eller …

“Mer måste göras för att bekämpa brottslighet i byggbranschen”

Arbetslivskriminalitet och brottslighet är ett utbrett problem och byggsektorn bedöms vara en av de branscher som är mest utsatta. Den 23 mars lanseras Fair Play Byggs årsrapport 2022 som presenterar flera förslag på åtgärder för att bekämpa brottsligheten i byggbranschen. …

23 mars lanseras Fair Play Bygg:s årsrapport för 2022

Under 2022 fortsatte tipsen att komma in till Fair Play Bygg, gällande bland annat misstänkt penningtvätt, skattebrott och arbetsmiljöbrott. Hur ska beställare av byggtjänster kunna leva upp till de krav som finns utan tillgång till gemensamma myndighetsregister? Torsdagen den 23 …

Valberedningen i Stockholm har inlett sitt arbete inför 2023

Valberedningen i Stockholms Byggmästareförening och Stockholms Byggförening (Byggföretagen) har nu påbörjat sitt arbete inför 2023. Deras uppdrag är att föreslå nya styrelsemedlemmar till nästa mandatperiod samt ombud till Byggföretagens stora stämma. Som styrelsemedlem och/eller ombud är man representant för medlemsföretagen …

Serneke blir entreprenör för ombyggnationen av Byggarnas Hus

Stockholms Byggmästareförening har utsett Serneke till huvudentreprenör för renovering och ombyggnation av vår kontorsfastighet på Wennerbergsgatan 10, på Kungsholmen. Planen är att arbetet med ombyggnationen kommer att ske under hösten 2022 fram till årsskiftet 2023/2024. Renoveringen av fastigheten är en …

ROT-PRISET

Viktor Rydbergs skola i Fisksätra vinner ROT-priset 2022

Viktor Rydbergs skola i Fisksätra har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2022. Den tidigare nedlagda skolan i Fisksätra har fått nytt liv och kan nu åter fylla en viktig funktion i lokalsamhället. Genom att bevara den ursprungliga byggnadens …

Företag upptaxeras med över 100 miljoner kronor – Fair Play Bygg släpper sin sjätte årsrapport

Arbetslivskriminalitet är ett växande problem i Sverige. Byggbranschen är en av flera utsatta branscher. Sedan starten 2016 har Fair Play Bygg fått in över 1 500 tips om misstänkt brottslighet på byggarbetsplatser i Stockholmsområdet.868 av ärendena har överlämnats till myndigheter, …

Så hanterar du ökade materialkostnader

Under 2021 aviserade flera materialleverantörer om höjda priser på material. Situationen har förvärrats med anledning av kriget i Ukraina. För att hjälpa medlemsföretagen med detta anordnas den 13 maj ett webbinarium. –  Många av Byggföretagens medlemsföretag har drabbats hårt av …

ROT-PRISET

De tävlar om Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2022

ROT-priset är en tävling för byggentreprenörer, arkitekter och fastighetsägare om Stockholms bästa ombyggnad. I år tävlar fem projekt om utmärkelsen. Den slutliga vinnaren av årets Rot-pris kommer att presenteras den 1 juni. Priset instiftades 1990 för att främja ombyggnation i …

Uppmärksammat stipendium för riktigt hantverk

Under 2021 fick Stockholm ett fint bevis på att muraryrket både lever och har en ljusnande framtid. Reinhold Gustafssons stiftelse tog tillfället i akt och premierade de sex bevisligen skickliga hantverkarna med välförtjänta stipendier.  Med stipendierna hoppas stiftelsen inspirera fler …

ROT-PRISET

Tävla om ROT-priset 2022

Har du färdigställt ett ROT-projekt som tillvaratar byggnadens särdrag, håller hög byggteknisk kvalitet och är långsiktigt hållbar med hänsyn till ekonomi, miljö och sociala faktorer? ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990 och är ett årligt pris som tillkommit för att främja …

Eric Forss

Utdelning av Byggmästare Eric Forss’ stipendiet

Stockholms Byggmästareförening delade på höstens kvartalsmöte ut Byggmästare Eric Forss’ stipendier till årets och förra årets stipendiater. Stipendiet delas ut till studenter som har tidigare erfarenhet av byggbranschen och studerar vid KTH, Hermods, Nackademin och KYH i Stockholm. Kriterierna för …

ROT-PRISET

Gasverket hus 8 vinner ROT-priset 2021

Gasverket hus 8 har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2021. Det gamla reningshuset, Hus 8 i Gasverket, uppfördes som en del i den ursprungliga anläggningen som ritades av Ferdinand Boberg. Byggnaden bedöms ha ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde, …

Fair Play Bygg

Vi kräver åtgärder mot brottslighet i byggbranschen

Idag publicerar Fair Play Bygg den femte årsrapporten om brottsligheten i byggbranschen. Sedan starten har projektet genererat snart 100 miljoner i tilläggsavgifter för skattebrott till staten. Projektet lovordas av både myndighetsföreträdare och politiker, men nu kräver vi att riksdag och …

ROT-PRISET

Stefan Attefall ny ordförande i ROT-prisjuryn

I år har ROT-prisjuryn en ny ordförande: Stefan Attefall axlar rollen och ser fram emot uppdraget att utse ännu en värdig vinnare av det prestigefyllda priset. Varför tackade du ja till uppdraget? – När Anders Arfvén ringde mig blev jag …

Strategisk Arkitektur utvecklar vårt hus på Kungsholmen

Nu står det klart att det blir Strategisk Arkitektur som kommer att utveckla Byggarnas Hus på Wennerbergsgatan på Kungsholmen. Med förslaget ”Campus Byggarnas Hus” kommer byggnaden att bli en modern och öppen samlingsplats för byggbranschen med fokus på kunskap som …

Byggbranschen och corona

Pandemin kan förändra människors syn på resande

Att stå tätt ihop på en överfull buss i rusningstrafik kommer kanske att vara en situation som många vill undvika, även när pandemin är över. Om detta kommer leda till efterfrågan på större vägkapacitet, utbyggnation av cykelbanenätet eller bättre möjlighet …

Byggbranschen och corona

»Håll i och håll ut«

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd vädjar till beställarna: Skjut inte upp planerade projekt. Här svarar hon på tre snabba frågor. Vilka riktade stödåtgärder skulle du vilja se till byggbranschen? – Det viktiga är att enskilda, privata och offentliga beställare vågar och …

Byggbranschen och corona

Coronapandemin har ökat klyftorna

Drygt ett halvår efter att WHO den 11 mars i år deklarerade covid-19 som en pandemi syns omvälvande samhällsförändringar i virusets kölvatten, inte minst beträffande hur vi använder våra hem. Efterfrågan på villor och fritidshus har ökat samtidigt som varsel …

ROT-PRISET

Johannes kyrka vinner ROT-priset 2020

S:t Johannes kyrka har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2020. S:t Johannes kyrkas stora kulturhistoriska värden stod i centrum när en ny församlingslokal skulle byggas. Lösningen blev en ny samlingssal under den stora trappan till kyrkan tillsammans med de två …

ROT-PRISET

Oanvända rum har blivit ny mötesplats på Campus Frescati

Accelerator konsthall på Frescativägen är ett av de nominerade projekten till ROT-priset 2020. Ansvariga för projektet berättar vad de är mest stolta över, vilka utmaningar de haft och vad som är roligt med ROT-projekt. Vad är ni mest stolta över? …

ROT-PRISET

Kulturhistoriska värden i centrum för ny församlingslokal

Johannes kyrka på Johannesgatan är ett av de nominerade projekten till ROT-priset 2020. Ansvariga för projektet berättar vad de är mest stolta över, vilka utmaningar de haft och vad som är roligt med ROT-projekt. Vad är ni mest stolta över? …

ROT-PRISET

Skapandet av ett öppet och effektivt stadshus

Lidingö stadshus på Lejonvägen 15 är ett av de nominerade projekten till ROT-priset 2020. Ansvariga för projektet berättar vad de är mest stolta över, vilka utmaningar de haft och vad som är roligt med ROT-projekt. Vad är ni mest stolta …

ROT-PRISET

Nytt liv i bostäder och lokaler på en av Stockholms mest besökta gator

Schönborg på St. Paulsgatan/Götgatan är ett av de nominerade projekten till ROT-priset 2020. Ansvariga för projektet berättar vad de är mest stolta över, vilka utmaningar de haft och vad som är roligt med ROT-projekt. Vad är ni mest stolta över?  …

ROT-PRISET

Landmärket som utvecklats till en helt ny plats för stockholmarna

Kvarteret Brädstapeln på Fleminggatan är ett av de nominerade projekten till ROT-priset 2020. Ansvariga för projektet berättar vad de är mest stolta över, vilka utmaningar de haft och vad som är roligt med ROT-projekt. Vad är ni mest stolta över? …

Fair Play Bygg tar krafttag mot fusket i branschen

Fair Play Bygg har publicerat den fjärde årsrapporten om brottslighet i byggbranschen. Under 2019 lämnades 361 tips om misstänkt pågående brottslighet i byggbranschen in till Fair Play Bygg och 241 bearbetade tips kunde lämnas vidare till olika myndigheter. Till Fair …

ROT-PRISET

Gröna värden och rekordmånga besökare

Renoveringen av Nationalmuseum var en av de största omdaningarna av ett statligt byggnadsminne i modern tid och det lyckade projektet resulterade i att de tog hem ROT-priset 2019. Ett av de högst prioriterade målen var att renovera hållbart och att …

ROT-PRISET

De tävlar om Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2020

ROT-priset är en tävling för byggentreprenörer, arkitekter och fastighetsägare om Stockholms bästa ombyggnad. I år tävlar fem projekt om utmärkelsen. Priset instiftades 1990 för att främja ombyggnation i Stockholm och ges till det projekt som bäst tillvaratagit husets kvaliteter och/eller …

Coronaviruset

Med anledning av den rådande situationen gällande Coronaviruset (Covid-19) bevakar vi myndigheternas rekommendationer och följer Svenskt Näringslivs riktlinjer. Våra evenemang Vi genomför endast vissa av våra evenemang, se vilka här. Om du planerat att delta men känner dig det minsta sjuk …

SÄKERHET

”Vi är varandras arbetsmiljö”

Galaxen Bygg drivs av tanken på ett hållbart och inkluderande arbetsliv.– Det är viktigt att jobba med det hälsofrämjande arbetet och att fokusera på det friska. Bra attityder och beteenden kring säkerhet är en förutsättning för en god arbetsmiljö, säger …

Byggbranschensens kvinnor – vi är med och bygger samhällen där alla är vinnare

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen – en dag där vi lyfter och synliggör kvinnor och deras arbete. Byggbranschens kvinnor behöver bli fler. Ett sätt att locka fler kvinnor till branschen är att lyfta och synliggöra det arbetet som …

SÄKERHET

Byggbranschen ska bli tryggare med beteendebaserad säkerhet

Säkra beteenden leder till färre olyckor. Genom kulturförändrande arbetsmiljöarbete jobbar Behaviour Design Group för en tryggare byggbransch. – Riskfyllda beteenden är ofta mer förstärkta än säkra beteenden, det är nästan som en naturlag som vi alla aktivt måste trumfa, säger …

SÄKERHET

Färre olyckor med nya säkerhetstänket

NCC har arbetat hårt och framgångsrikt för att minska antalet arbetsplatsolyckor inom företaget. Nu drömmer arbetsmiljöchefen Lars-Gunnar Larsson om att en dag få jobba med »bortom noll« – det arbete som tar vid när nollvisionen i byggbranschen uppnåtts och som …

Så skapar vi beteendeförändring

#metoo satte igång en lavin av aktiviteter inom byggbranschen. För att vara en ännu mer inkluderande bransch för alla behöver vi gå från ord till handling och ändra våra beteenden. Arbetet med att få bort machokulturen är både ett sätt …

Många idéer för en bättre framtid på Bostadsforum

Tillsammans med Storsthlm höll Stockholms Byggmästareförening Bostadsforum på temat ”Framtidens bostadsmarknad – hur matchar vi utbud med efterfrågan?”. I panelen stod SBAB, Veidekke, jagvillhabostad.nu och HSB. De diskuterade den svåra bostadsmarknaden för unga och vilka åtgärder som behövs för att …

De är framtidens byggbransch

Ungdomar vill arbeta med något de verkligen brinner för och ha roliga kollegor. Det visar en rapport från Ungdomsbarometern (2019) när det kommer till jobb. Vi träffade de fyra ungdomarna Clara, Oskar, Haleema och Sebastian, som läser på Wisbygymnasiets bygg- och anläggningsprogram, …

ROT-PRISET

Nationalmuseum vinner ROT-priset 2019

Nationalmuseum har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2019. Renoveringen och ombyggnaden av Nationalmuseum är en av de största omdaningarna av ett statligt byggnadsminne i modern tid. Projektets omfattning och komplexitet har krävt en hög närvaro på plats och …

”ROT-avdraget är viktigt för hela samhället”

Ett stabilt regelverk och separata tak för ROT och RUT, det menar Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarna, är två av de viktigaste faktorerna för en välfungerande ROT-sektor.– Företagare gillar förutsägbarhet och ogillar den osäkerhet som ett politiskt maktskifte kan …

Anders Arfvén ny ordförande för Stockholms Byggmästareförening

Stockholms Byggmästareförenings medlemmar valde Anders Arfvén till ny ordförande på årsmötet den 4 april. Anders Arfvén tar över ordförandeskapet efter Maria Zimdahl.  Anders Arfvén är affärsområdeschef på Veidekke Bygg Kommersiellt. Sedan 2008 har Anders Arfvén suttit i Stockholms Byggmästareförenings styrelse …

205 inkomna tips om misstänkt brottslighet i byggbranschen

Idag, den 26 mars, publicerar Fair Play Bygg den tredje årsrapporten om brottslighet i byggbranschen. Under 2018 lämnades 205 tips om misstänkt pågående brottslighet i byggbranschen in till Fair Play Bygg och över 82 bearbetade tips om misstänkt brottslighet kunde …