Leverantörsfakturor

För en mer effektiv och miljövänlig hantering av leverantörsfakturor tar Byggmästareföreningen enklast emot elektroniska fakturor.

Referens på faktura

Referensnummer ska alltid anges på fakturan, med för- och efternamn på beställaren. Om referens saknas skickas fakturan tillbaka. Beställare från oss uppger vilken referens ni ska ange. Eventuellt kostnadsställe ska stå i separat fält.

Skicka e-faktura

Företag: Stockholms Byggmästareförening
Org.nr: 802000-4852
GLN-nummer: 7368020004853

Skicka fakturor i PDF-format

Företag: Stockholms Byggmästareförening
E-post: 8020004852@kollektorinvoice.se

Endast fakturor kan skickas till mejladressen, 1 faktura per mejl. Eventuella bilagor måste komma efter faktura i samma PDF.

Skicka pappersfaktura

Stockholms Byggmästareförening
802000-4852
FE54134
Box 4
737 21 FAGERSTA

Fakturor som skickas i pappersformat till vår ordinarie adress kommer returneras.

All övrig post skickas till:
Stockholms Byggmästareförening
Box 340 27
100 26 Stockholm