Vi gör skillnad!

Stockholms och Gotlands Byggmästareföreningar är de lokala branschorganisationerna för bygg-, anläggnings- och specialföretag.

För närmare 850 medlemmar opinionsbildar vi för att stärka bygg- och anläggningsbranschen. Vi samarbetar och agerar i hela regionen och för en dialog med politiker, kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar. 

Vi är en mötesplats för alla bygg-, anläggnings- och specialföretag – små som stora. Vi skapar möjligheter för medlemmarna att utvecklas genom att träffa andra byggare, beställare, beslutsfattare och myndigheter. Vi bidrar till att våra medlemsföretag blir mer attraktiva arbetsgivare och får de bästa förutsättningarna för att skapa affärsmässig samhällsnytta. 

Byggmästareföreningens nätverk och service öppnar möjligheter för företag av alla storlekar – tre av fyra medlemsföretag har färre än 20 anställda. Självklart är också Sveriges största byggföretag representerade. 

Vi samverkar med Byggföretagen som är den nationella bransch- och arbetsgivarorganisationen. 

Kontakta oss

Kristin Andersson

Verkställande direktör

kristin.andersson@stockholmsbf.se

+46 8 587 147 43

Marie Dolk Persson

Bransch- och föreningsansvarig Stockholm Gotland

marie.dolk-persson@stockholmsbf.se

+46 8 587 147 42