Vi sätter byggbranschens viktigaste frågor på agendan i Stockholm och på Gotland

Bli medlem idag!

Sök medlemmar

Stockholms och Gotlands Byggmästareföreningar är de lokala branschorganisationerna för bygg-, anläggnings- och specialföretag. Vi gör skillnad! För närmare 850 medlemmar opinionsbildar vi för att stärka bygg- och anläggningsbranschen. Vi samarbetar och agerar i hela regionen och för en dialog med politiker, kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar.

Vi är en mötesplats för alla bygg-, anläggnings- och specialföretag – små som stora. Vi skapar möjligheter för medlemmarna att utvecklas genom att träffa andra byggare, beställare, beslutsfattare och myndigheter. Vi bidrar till att våra medlemsföretag blir mer attraktiva arbetsgivare och får de bästa förutsättningarna för att skapa affärsmässig samhällsnytta.