ROT-PRISET

Högalidskyrkan på Södermalm vinner ROT-priset 2024

ROT-PRISET

Restaureringsprojektet av Högalidskyrkan från 1923 har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2024. Samtidigt delar juryn i år ut ett hedersomnämnande för ombyggnadsprojektet av Veidekkes nya cirkulära huvudkontor som juryn tycker visar hur man metodiskt kan arbeta med återbruk.

Högalidskyrkan är ett av Stockholms viktigaste landmärken. Den kulturhistoriskt värdefulla kyrkan har genomgått en omfattande men varsam restaurering, både interiört och exteriört. Samtidigt har alla tekniska installationer bytts ut – golvvärme, ventilation och hiss har tillkommit.

Byggherre/fastighetsägare: Högalids församling
Byggentreprenör: IN3PRENÖR
Arkitekt: Witte Sundell

I kyrkans källare har cirka 350 kubikmeter berg tagits ut för att tillskapa både teknikutrymmen och verksamhetsytor i form av samlingssal, samtalsrum, kontor, kapprum och toaletter. Lika viktigt som att restaurera kyrkan har det varit att anpassa byggnaden till församlingens behov av lokaler i dag och i framtiden.

De byggnadstekniska utmaningarna bestod bland annat i att gömma installationer som tar större plats än de tidigare och att renovera de utvändiga taken och tornen. Den krävande arbetsmiljön – med branta taklutningar, enorma höjder och stor väderpåverkan – föranledde ett omfattande säkerhetsarbete med förstärkningar i tornet och tillfälliga stålkonsoler att grunda en fribärande ställning på.

Juryns motivering

Högalidskyrkan från 1923 uppfördes som en hyllning till den svenska kyrkobyggnadens månghundraåriga utveckling. En historisk lyhördhet som restaureringens beställare, konsulter och entreprenörer gjort till sin – bakom uppdateringen ligger en veritabel forskningsinsats, medeltida svenska hantverksmetoder har mödosamt reaktiverats.

Både exteriört och interiört har byggnaden tagits om hand med slående omsorg. Tornspirorna har för första gången sedan invigningen klätts i ny kopparskrud – ett plåt- och patineringsarbete på över 80 meters höjd som ändå resulterat i en mjuk och sömlös övergång mellan gammalt och nytt. Lika elegant har hissar, tekniska installationer och väl tilltagna kontor och samlingslokaler integrerats. Allt inom ramen för Ivar Tengboms karakteristiska arkitektur.

Trots att projektet genomförts i en tid präglad av covid och ostadigt marknadsläge ger det ett överbevisande svar på frågeställningen om antikvariska värden kan säkerställas samtidigt som en verksamhets långsiktiga behov tillgodoses.

Hedersomnämnande 2024 – Veidekkes nya cirkulära huvudkontor

Ett innovativt ombyggnadsprojekt som på flera plan visar hur man metodiskt kan arbeta med återbruk genom hela processen, från idé till genomförande. Det övergripande målet, att maximera mängden återanvänt byggmaterial (imponerande 35 procent), har varit gediget förankrat hos alla parter – fastighetsägare, entreprenör, arkitekt, hyresgäst – i en föredömligt välplanerad process.

Juryn imponerades av nya funktioner och befattningar som återbruksvaruhus och återbrukshantverkare och vill med hedersomnämnandet rikta strålkastaren mot en av byggbranschens viktigaste framtida utmaningar.