Byggbranschen och corona

»Håll i och håll ut«

Byggbranschen och corona

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd vädjar till beställarna: Skjut inte upp planerade projekt. Här svarar hon på tre snabba frågor.

Vilka riktade stödåtgärder skulle du vilja se till byggbranschen?

– Det viktiga är att enskilda, privata och offentliga beställare vågar och förmår att investera. För byggbranschen är det därför viktigt att det finns finansieringsförutsättningar: för enskilda beställare skapas detta genom färre kreditrestriktioner och för större beställare handlar det om tillfälliga statliga garantier för byggkrediter.

Hur kan medlemsföretagen själva minska de ekonomiska effekterna av pandemin?

– Rent krasst: finns ingen orderingång när byggstarter skjuts fram så måste kostnader kapas. Förhoppningsvis lindrar sänkt arbetsgivaravgift och stöd för korttidspermittering. Alla kan inte ställa om, men många är snabba att hitta nya lösningar och affärsmodeller.

Vad önskar du av beställarna i dessa speciella tider?

– Håll i och håll ut, skjut inte upp renoveringar eller nybyggnation! Här har det offentliga en extra viktig roll att spela i egenskap av stor beställare, det behövs fler bostäder och bättre infrastruktur – nu och efter pandemin. Vi kan tillsammans bygga Sverige hållbart, för alla.

Svar om corona på Byggföretagens webb

Covid-19 påverkar hela samhället, och såklart också byggsektorn. På Byggföretagens webb har organisationen sammanställt information som kan vara bra för dig som medlemsföretag utifrån ett arbetsgivar- och entreprenadrättsligt perspektiv. Här finns bland annat en rad svar på vanliga frågor som exempelvis kan röra behovet av att minska personalkostnader genom korttidsarbete och permittering.

På webben finns också checklistor rörande arbetsmiljö och coronaviruset, länkar till myndigheters information om vad som gäller i rådande situation och tips om offentlig upphandling under dessa speciella omständigheter. Därtill har Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd skrivit ett öppet brev till beställare där hon vädjar om deras förståelse för att många entreprenörer på goda grunder kommer att begära tidsförlängning och att hon hoppas att den goda dialogen ses som ett bättre verktyg än tvisten i detta läge.

Text: Nicole Kling