ROT-PRISET

Nytt liv i bostäder och lokaler på en av Stockholms mest besökta gator

ROT-PRISET

Schönborg på St. Paulsgatan/Götgatan är ett av de nominerade projekten till ROT-priset 2020. Ansvariga för projektet berättar vad de är mest stolta över, vilka utmaningar de haft och vad som är roligt med ROT-projekt.

Vad är ni mest stolta över? 

Vi har, trots komplexiteten i denna kulturmärkta och ikoniska fastighet från 1960-talet, lyckats blåsa nytt liv i bostäderna, lokalerna samt tillskapa en ny mötesplats på en av Stockholms mest besökta gator. Här kan människor trivas i många år framöver – som besökare eller hyresgäster. Det är det viktigaste.  

Den 50 år gamla byggnaden hade fuktskador i fasad och tak, uttjänta installationer och sliten inredning samt en utdaterad lokaldel. Dessutom hade den ett dåligt klimatskal med hög energiförbrukning.  

Vilka var de största utmaningarna? 

Det var komplexiteten. Det här är ett kulturhistoriskt hus där kulturvärden ska bevaras samtidigt som vi skulle uppgradera fastigheten enligt dagens och framtidens funktionskrav och möta lokalhyresgästernas behov – till en rimlig kostnad.

De nya moderna installationerna ger en lägre energiförbrukning och bättre inomhusklimat men tvingade oss att tänka om kring flöden. Dessutom kräver de mer plats än vad befintliga schakt, kanaler och takhöjder ger utrymme för.  

Exempelvis innebär kravet på att eldstäderna i lägenheterna ska kunna nyttjas en utmaning. Det medför komplikationer med den nya ventilationen med värmeåtervinning. Eldstädernas rökkanaler går ut på taket där man normalt tänkt ta in tilluften till byggnaden. Istället tas nu luften in från gården, via källaren där luften pumpas upp till fläktrum på tak för att därifrån fördela luften till bostäderna så att ventilationen ska fungera. 

Att i samarbete med arkitekt och antikvarie omskapa kvarteret och gaturummet till stadens nya mötesplats St: Paul. Utmaningen ligger framför allt i att omdana fasaderna och anpassa butikernas golvnivåer till de varierande gatunivåerna. 

Foto: Anders Bobert

Vad var det roligaste kopplat till ROT? 

Huset har 54 hyreslägenheter och i dem finns många detaljer som är bevarade. De stora teakfönstren var svarta av sot och nedgångna. De slipades rena och oljades och fick dessutom en buller- och isolerruta som fint smälter in med hjälp av en brun tunn list. Där lyckades vi väl balansera kulturvärdet med behovet av ett bättre klimat- och bullerskal samtidigt som kalkylen gick ihop.  

Att återbruka så mycket som möjligt i huset i stället för att byta ut, både planmässigt och i detaljer, en spännande uppgift utifrån det befintliga husets begränsande arkitektoniska och konstruktiva förutsättningar. 

Sist men inte minst den nya fina fasaden. Fasaden tilläggsisolerades och kläddes med nya tegelstenar som är vända med baksidan ut för att likna det ursprungliga. Slutligen toppade vi med vackra kopparpartier som harmoniserar med taken. Det är gedigna material som kommer att åldras väl decennier framöver. Det handlar inte bara om återbruk nu, vi måste sätta in nytt som kan återbrukas i framtiden.  

Adress: St. Paulsgatan 2/Götgatan 22 A, Stockholm
Beställare: Fastighets AB S-borg
Entreprenör: Einar Mattsson Byggnads AB
Arkitekt: White arkitekter

Se alla nominerade projekt till ROT-priset 2020