ROT-PRISET

Stefan Attefall ny ordförande i ROT-prisjuryn

ROT-PRISET

I år har ROT-prisjuryn en ny ordförande: Stefan Attefall axlar rollen och ser fram emot uppdraget att utse ännu en värdig vinnare av det prestigefyllda priset.

Varför tackade du ja till uppdraget?

– När Anders Arfvén ringde mig blev jag smickrad av att få frågan och glad över uppdraget, jag tycker att det ska bli en både rolig och spännande uppgift att vara ordförande i juryn. Jag ser fram emot arbetet eftersom jag tycker att det är fascinerande att se byggnader renoveras och moderniseras samtidigt som de – i bästa fall – också behåller sin karaktär.

Vad tycker du kännetecknar ett väl genomfört ROT-arbete?

– Jag tycker att ett lyckat ROT-arbete lyckas ta tillvara byggnadens ursprungliga tanke och utformning samtidigt som man förnyar den och därigenom gör den mer tillgänglig och användbar också i framtiden. 

Varför är du intresserad av ROT-frågor och vad ser du mest fram emot med uppdraget?

– Mitt intresse för ROT bottnar nog i mitt intresse för bostäder. Fastigheter står ofta på sin plats under lång tid, påverkar många människor och blir en del av samhället. Som ROT-prisjuryns ordförande kan jag vara med och bidra till att lyfta fram projekt som på ett föredömligt vis renoverat en befintlig byggnad och höjt dess olika värden.

Tar över efter Anna-Greta Leijon

Stefan Attefall tar över som ROT-prisjuryns ordförande efter Anna-Greta Leijon som innehaft posten sedan 1997.

Anna-Greta Leijon under ROT-prisutdelningen 2015

Stockholms Byggmästareförening vill tacka Anna-Greta Leijon för hennes stora engagemang och för att ha varit med och utsett fantastiska ROT-prisvinnare under alla dessa år!

Läs mer om ROT-priset