Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris

Lämna in ditt bidrag till ROT-priset för 2024

ROT-priset är en tävling för byggentreprenörer, arkitekter och fastighetsägare om Stockholms bästa ombyggnad. Du kan redan nu föranmäla ert bidrag till nästa års tävling på knappen nedan.

Årets prisutdelning sker den 17 maj 2024 i kulturhuset.

Vad är ROT-priset?

ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990 och är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset ges till det projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.

Kriterier för deltagande i tävlingen

För att ha rätt att delta i tävlingen gäller att:

 • projektet är av ROT-karaktär
 • projektet är slutbesiktigat senast januari under innevarande år
 • byggentreprenören ska jobba på AB eller ABT mot byggherren
 • byggentreprenören ska vara medlem i Stockholms Byggmästareförening och/eller Byggföretagen

De kriterier som bedöms är hur projektet:

 • tillvaratar byggnadens särdrag
 • håller hög byggteknisk kvalitet
 • är långsiktigt hållbar med hänsyn till ekonomi, miljö och sociala faktorer

Jury för ROT-priset 2023

 • Mark Isitt, ordförande
 • Anders Larsson, Thetis AB
 • Jan Wejdmark, Newsec
 • Lars Benton
 • Klas Ruin, Spridd AB, arkitekt och vinnare av ROT-priset 2023

Se alla tidigare vinnare av ROT-priset

Om ROT-priset

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris är en tävling för byggentreprenörer, arkitekter och fastighetsägare om Stockholms bästa ombyggnad. Prefixet ROT syftar på Renovering, Ombyggnation och Tillbyggnad. Priset instiftades 1990 för att främja ombyggnation i Stockholm och ges till det projekt som bäst tillvaratagit husets kvaliteter och/eller givit fastigheten en ny användning på ett elegant sätt. Yrkesmässig kvalitet, god ekonomi, tillgänglighet samt nytänkande är värden som tillmäts stor vikt i bedömningen.

Prisutdelningen

Det första priset delades ut 1992 och sedan 20-årsjubileet för ROT-priset 2011 hålls vinnaren hemlig fram till prisutdelningen som sker i form av ett event med inbjudningar som går ut till bland annat Stockholms Byggmästareförenings medlemmar och representanter för nominerade projekt. Eventet äger rum i Kulturhuset. Exempel på pristagare genom åren är, Nationalmuseum 2019, Eastmaninstitutet 2017, Beckomberga 2012 och Stockholms rådhus 2010.

Första ROT-priset gick till Kv Havssvalget 17

ROT-prisjuryn och juryns sammansättning

Vinnaren av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris väljs ut av en jury bestående av kunniga byggentreprenörer, arkitekter och fastighetsutvecklare. Juryn har också stöd i bedömningen av de byggtekniska aspekterna av Stockholms Byggmästareförenings ROT-utskott, som består av representanter för medlemsföretagen.

Juryn består av en fristående ordförande som är namnkunnig bland annat inom kultur och bygg. Utöver ordföranden består juryn av en ledamot som är kunnig inom fastighetsekonomi, en arkitekt som utses av föregående års vinnares arkitektkontor, en byggkunnig entreprenör.

Anna-Greta Leijon, tidigare ROT-prisordförande, under ROT-prisutdelningen 2015

Priset

Tegelstenarna som utgör priser till de vinnande projekten kom ursprungligen från återuppbyggnaden av Katarina kyrka och specialtillverkades för detta projekt. Katarina kyrka brann 1990 och återinvigdes 1995. Stenarna specialtillverkades för kyrkans uppbyggnad av Bältarbo tegelbruk. Förutom stenen tas det fram ett märke och ett utlåtande från juryn om projektet.

Kriterier för att delta

Projektet ska vara av ROT-karaktär, vara slutbesiktigat och byggentreprenören ska jobba på AB eller ABT mot byggherren. De kriterier som bedöms är hur projektet tillvaratar byggnadens särdrag, håller hög byggteknisk kvalitet och är långsiktigt hållbar med hänsyn till ekonomi, miljö och sociala faktorer.