Fair Play Bygg tar krafttag mot fusket i branschen

Fair Play Bygg har publicerat den fjärde årsrapporten om brottslighet i byggbranschen. Under 2019 lämnades 361 tips om misstänkt pågående brottslighet i byggbranschen in till Fair Play Bygg och 241 bearbetade tips kunde lämnas vidare till olika myndigheter.

Till Fair Play Bygg lämnas tips om misstänkt brottslighet i byggbranschen. Tipsen undersöks och bearbetas för att sedan lämnas över till ansvarig myndighet. De myndigheter som Fair Play Bygg har lämnat de bearbetade tipsen till är: Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen.

Skattebrott genom att avlöna arbetskraft svart var den vanligaste brottsmisstanken bland Fair Play Byggs inkomna och överlämnade ärenden 2019. Bland de 241 överlämnade ärendena rörde 201 misstanke om skattebrott.

Projektet Fair Play Bygg drivs och finansieras av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland. Vi står enade när det gäller sund konkurrens och en byggbransch som är fri från kriminalitet.

Vem som helst kan, med full anonymitet, lämna tips till Fair Play Bygg på www.fairplaybygg.se. Upplysningar om kriminellt upplägg i bolaget, eventuell kontanthantering i samband med löneutbetalningar, uppgifter om vilka bilar företaget använder och var eventuell svart arbetskraft bor kan vara viktiga för Fair Play Byggs utredare.

Läs Fair Play Byggs årsrapport för 2019