S:t Paulskyrkan vid Mariatorget i Stockholm vinner ROT-priset 2023

S:t Paulskyrkan har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2023. S:t Paulskyrkan uppfördes av landets första metodistförsamling och huserar Stockholms Stadsmissions mötesplats vid Mariatorget. Då tillbyggnad av kyrkan ansågs innebära för stora negativa konsekvenser inriktades istället projektet mot att tillföra nya rum.

Byggherre/fastighetsägare: Stockholms stadsmission
Byggentreprenör: M3 Bygg AB
Arkitekt: Spridd AB

Exteriört beslutades att så långt som möjligt återställa det ursprungliga; skiffertaket och takryttaren har gjorts om enligt originalutförande i fråga om mönster och beslagning, och den återställda färgsättningen framhäver fasadens arkitektur och ornamentik.

Interiört har de omfattande förändringarna präglats av ett förhållningssätt där den historiska utformningen varit vägvisande för exempelvis färg- och materialval. Målsättningen har varit att bibehålla den sakrala kvaliteten och samtidigt hitta ett nytt passande tilltal som också flödes- och funktionsmässigt bättre nyttjar byggnadens förutsättningar.

Juryns motivering
”Genom nya tillägg inom det befintliga skalet har byggnadens struktur ändrat riktning och fått nya funktioner. Mindre yttre förändringar med tillkommande entréer ger stor effekt när huset kopplas till dess omgivning och ger det en ny självklar plats i staden. Vi imponeras av hur de stora greppen och den höga tekniska komplexiteten i projektet lyckas med konststycket att kännas självklara. Det lekfulla i att behandla det nya inre torgets fasader som om de vore mot en piazza känns fräscht utan att det blir en pastisch. En skicklig och stilsäkert hanterad balansakt. Med en fingertoppskänsla har teamet skapat sekvenser av rumsligheter inom husets maxade funktionalitet. De långa siktlinjerna och fokus mot långsidans vackra fönster gör att projektet känns både större än vad det är och uppdaterat till vår samtid. Ett gott samarbete mellan entreprenör, beställare och arkitekt har skapat förutsättningar för ett bra slutresultat där även det täta samarbetet med byggnadsantikvarien är ett föredöme. Vår förhoppning är att projektet kan inspirera till en framtida förändring och förädling av våra kyrkorum. Där även nya aktörer kan bidra till att skapa samhällsnytta.”

Juryn för ROT-priset 2023
Stefan Attefall, ordförande
Jan Wejdmark, Newsec
Anders Larsson, Thetis AB
Anders Rotstein, Sandellsandberg arkitekter och vinnare av ROT-priset 2022

Om ROT-priset
ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990 och är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset ges till det projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.