Många idéer för en bättre framtid på Bostadsforum

Tillsammans med Storsthlm höll Stockholms Byggmästareförening Bostadsforum på temat ”Framtidens bostadsmarknad – hur matchar vi utbud med efterfrågan?”.

I panelen stod SBAB, Veidekke, jagvillhabostad.nu och HSB. De diskuterade den svåra bostadsmarknaden för unga och vilka åtgärder som behövs för att underlätta för situationen. På plats fanns även Malin Danielsson (L) från Huddinge kommun och Staffan Grundmark, Besqab.

Moderator Madeleine Sjöstrand, förbundsdirektör på Storsthlm, frågade panelen vad de ser för utmaningar och vad de tror behöver göras för att förbättra situationen.

Emma Ringqvist, jagvillhabostad.nu, gav fem faktorer för att hjälpa unga in på bostadsmarknaden. Ha kvar hyresregleringen, tänk värdedrivet boende, ha hög byggtakt, gör undantag för unga och ha ett regionalt bostadsansvar.

Pernilla Bonde, vd på HSB, berättade om deras satsning att minska kontantinsatsen för unga, genom att HSB blir hälftenägare till bostaden under tio års tid. Hon tog också upp fördelar med en sänkt kalkylränta.

– Vi vet att om vi sänker kalkylräntan från sju till fem procent kan drygt 100 000 fler unga ha möjlighet att söka köpa bostad, sa Bonde.

Även Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, konstaterade att sänkta kalkylräntor och minskade amorteringskrav för unga skulle göra stor skillnad för dem att ta sig in på bostadsmarknaden. Samtidigt är det svårt för en enskild aktör att gå i bräschen för det, utan flera aktörer skulle behöva göra gemensam sak.

Linda Jonsson, analytiker på Veidekke, pratade om hur viktigt det är med lönsamhet i byggprojekten och vikten av en fri hyresreglering för att komma tillrätta med problemen på bostadsmarknaden. Hon tyckte att begreppet unga blir trubbigt i den här diskussionen och att man istället borde uppmärksamma människor i särskilt utsatta områden och situationer.

– Det finns olika grupper som har det extra svårt och de måste vi prata mer om. De har ofta tre faktorer gemensamt, korta kötider, inget insatskapital och låg eller ingen inkomst, sa Jonsson.

Avslutningsvis önskade sig både publiken och panelen en politisk vision för bostadsförsörjningen och en långsiktig strategi som ska kunna löpa oavsett hur regeringen ser ut.

Bostadsforum är mötesplatsen för länets kommuner och byggare och är ett samarbete mellan Stockholms Byggmästareförening och Storsthlm.

Text: Storsthlm