Strategisk Arkitektur utvecklar vårt hus på Kungsholmen

Nu står det klart att det blir Strategisk Arkitektur som kommer att utveckla Byggarnas Hus på Wennerbergsgatan på Kungsholmen.

Med förslaget ”Campus Byggarnas Hus” kommer byggnaden att bli en modern och öppen samlingsplats för byggbranschen med fokus på kunskap som främjar utvecklingen i branschen. Hållbarhet är centralt för projektet och kommer att genomsyra arbetet med byggnaden.

Uppdraget handlar om att skapa en samlingsplats och ett nav för alla i byggbranschen genom att verksamhetsanpassa och modernisera lokalerna. Byggarnas Hus ska bli en tillgänglig plats och förändringarna kommer att skapa värde över tid.

Strategisk Arkitektur har på ett mycket tydligt sätt fångat vår önskan om att tänka nytt och brett för att utveckla hela fastigheten. De har också tagit tillvara på det befintliga husets kvalitéer för att skapa en lösning som är både ekonomiskt och funktionellt hållbar.

Kristin Andersson, vd på Stockholms Byggmästareförening
Illustration: Strategisk Arkitektur

Arkitekterna har tagit ett helhetstänk för att byggnaden ska utvecklas i samklang med närområdets framtida utveckling, samtidigt som de kommer att arbeta nära oss som vår verksamhet i lokalerna för att förädla husets ytor utifrån de olika verksamheternas behov.

Vi är så stolta och glada över förtroendet. Med vårt förslag Campus Byggarnas Hus är vår ambition är att Byggarnas Hus ska bli ett campus – en modern, generös och öppen samlingsplats för byggbranschen med fokus på kunskap och lärande som bidrar till branschens utveckling.

Jonas Ericsson, projektansvarig arkitekt på Strategisk Arkitektur

Hela huset ska aktiveras och bli en tydlig destination i branschen. Lokalerna kommer att få öppna mötesplatser, en arbetslounge, utställningsyta för material och mötesrum i en ombonad och varierad miljö. Det planeras också för ett café och en ny takterrass för att locka fler besökare.

Hållbarhet och återbruk är ett tydligt fokusområde som kommer att genomsyra projektet. All lös och fast inredning som uppfyller kraven kommer i största möjliga mån att behållas. Material kommer att återanvändas i nya former, såsom att gammalt tegel kan bli en ny, ikonisk vägg vid en gradäng. I övrigt kommer material med lång hållbarhet och som åldras väl, såsom trä och sten, att användas, samt nya miljömärkta möbler som är tillverkade i Skandinavien.

Arkitekternas arbete ska påbörjas i början av 2021.