Byggbranschensens kvinnor – vi är med och bygger samhällen där alla är vinnare

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen – en dag där vi lyfter och synliggör kvinnor och deras arbete. Byggbranschens kvinnor behöver bli fler.

Ett sätt att locka fler kvinnor till branschen är att lyfta och synliggöra det arbetet som både kvinnor och män gör för att skapa ett jämställt samhälle och yrkesliv. Dock är det viktigt att inte glömma att förändring tar tid och jämställdhet alltid måste finnas på agendan. Det krävs att vi arbetar långsiktigt och fokuserat, med kraft, mod och engagemang.

Byggbranschen vill fortsätta att locka fler yrkesverksamma kvinnor och bidra till jämställda arbetsplatser. För att uppnå detta mål behöver alla bestämma sig för att jämställdhet är en fråga för var och en av oss. Ett jämställt arbetsliv där alla bemöts på lika villkor är vinnande och det leder till positiv samhällsutveckling och välmående arbetsplatser.

Arbetsplatser som är jämställda är mer innovativa och kreativa och bidrar till ökad lönsamhet. Bland våra medlemsföretag ser vi ett stort engagemang i att öka jämställdheten och visa på branschens attraktivitet.

Att jobba inom bygg- och anläggningsbranschen är omväxlande och kreativt. Du kan stolt visa vad du varit med och skapat – tillsammans med dina kollegor. Vi ska vara en attraktiv, sund och säker bransch och då är det av yttersta vikt att vi har arbetsplatser som är fria från trakasserier och är för jämställdhet och jämlikhet. Vi ska vara en bransch där alla ska känna sig välkomna.

Fler jämställda arbetsplatser ger en bra arbetsmiljö som i sin tur ger oss möjligheten att inte bara bygga hus och vägar utan tillsammans bygger vi ett samhälle för alla.

Kristin Andersson
Vd Stockholms Byggmästareförening och regionchef Byggföretagen i öst