291 tips om misstänkt brottslighet inom bygg under 2023

Arbetslivskriminalitet är ett utbrett problem i Sverige och byggsektorn bedöms vara en av de branscher som är mest utsatta. De tips om misstänkt brottslighet som lämnas till Fair Play Bygg rör bland annat skattebrott, penningtvätt och människoexploatering. Den 19 mars 2024 lanseras Fair Play Byggs årsrapport 2023 med statistik och förslag på åtgärder för att bekämpa brottsligheten i byggbranschen.

Förra året inkom 291 tips till Fair Play Bygg. Sedan starten 2016 har Fair Play Byggs arbete med att ta in tips om misstänkt brottslighet, utreda fallen och skicka vidare till myndigheter lett till upptaxeringar på totalt 124 miljoner kronor fördelat på̊ 175 företag.

Fler åtgärder för att bekämpa brottsligheten

För att växla upp arbetet med att motverka brottslighet och främja rättvis konkurrens och sunda arbetsplatser anser Fair Play Bygg bland annat att lagstiftningen kring sekretess behöver förändras, så att myndigheterna lättare kan dela uppgifter med varandra. Men även att det blir en ökad samverkan mellan myndigheter och parterna.

– Fair Play Byggs arbete har lett till upptaxeringar på 124 miljoner kronor, ett arbete vi är stolta över. Men nu behövs snabba åtgärder för att motverka oseriösa aktörer och främja sund konkurrens i byggbranschen, säger Kristin Andersson, vd på Byggmästareföreningen.

Siffror i korthet från Fair Play Byggs årsrapport 2023:

  • Under 2023 har 291 tips inkommit till Fair Play Bygg.
  • 168 ärenden har överlämnats till myndigheter för vidare utredning.
  • Sedan Fair Play Bygg startade 2016 har 2 156 tips inkommit om misstänkt brottslighet i byggbranschen i Stockholmsregionen, varav 1 220 ärenden har utretts vidare av myndigheter.
  • 175 företag har upptaxerats med totalt 124 miljoner tack vare tips till Fair Play Bygg.