Företag upptaxeras med över 100 miljoner kronor – Fair Play Bygg släpper sin sjätte årsrapport

Arbetslivskriminalitet är ett växande problem i Sverige. Byggbranschen är en av flera utsatta branscher. Sedan starten 2016 har Fair Play Bygg fått in över 1 500 tips om misstänkt brottslighet på byggarbetsplatser i Stockholmsområdet.
868 av ärendena har överlämnats till myndigheter, som upptaxerat sammanlagt 149 företag med totalt 103,72 miljoner kronor. Det är pengar som annars hade undanhållits statskassan och den gemensamma välfärden. Samtidigt fortsätter fusket inom sektorn. Förra året kunde Fair Play Bygg lämna över 249 ärenden om misstänkt brottslighet till bland annat polisen, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten. Det är fler än någonsin i Fair Play Byggs historia.

Fair Play Bygg arbetar enligt övertygelsen om att en sund och rättvis konkurrens gynnar inte bara branschen, utan hela samhället. Nu väljer också regeringen att agera. I år öppnar de första regionala centren mot arbetslivskriminalitet. Flera myndigheter, däribland polisen, Skatteverket och Arbetsmiljöverket, kommer där att samarbeta för att bekämpa brottsligheten inom bland annat byggbranschen. Modellen är inspirerad av Norges A-Krimsenter, ett koncept som Fair Play Bygg tillsammans med norska representanter introducerade för svenska politiker under Politikerveckan i Almedalen 2019.

En av förklaringarna till de rekordmånga ärendena som Fair Play Bygg bearbetade under 2021 är att arbetslivskriminaliteten pågått oberoende av pandemin och att tipsen därför fortsatt strömma in. Fair Play Byggs arbete blir också alltmer känt i branschen vilket också bidrar till den höga inströmningen av ärenden.