SÄKERHET

Färre olyckor med nya säkerhetstänket

SÄKERHET
i byggbranschen

NCC har arbetat hårt och framgångsrikt för att minska antalet arbetsplatsolyckor inom företaget. Nu drömmer arbetsmiljöchefen Lars-Gunnar Larsson om att en dag få jobba med »bortom noll« – det arbete som tar vid när nollvisionen i byggbranschen uppnåtts och som går ut på att skapa marginaler till att olyckor alls sker.

Byggbranschen är en högriskbransch där det fortfarande sker olyckor vari människor dödas eller skadas för livet. Av den anledningen är säkerhet en högt prioriterad fråga för NCC och företaget har bland annat skärpt sina säkerhetskrav och infört möjligheten att ta »time out«, ett mandat som ger alla anställda rätt att göra ett skyddsombudsstopp.

– Vi inspirerades av sportvärlden där en time out betyder att man kan ta en paus för att prata igenom situationen och göra korrigerande åtgärder. Vi applicerade begreppet på byggvärlden och idag vet alla våra tusentals arbetsplatser om att den här möjligheten finns och att företagsledningen står bakom dem om de väljer att avbryta arbetet, säger Lars-Gunnar Larsson.

Awareness day – en dag för eftertanke

Hela NCC har genomgått ett tudelat säkerhetskulturprogram – ett för cheferna och ett för de anställda inom produktion – och detta ledde bland annat fram till de hårdare säkerhetskrav som infördes för fyra år sedan. Sedan dess har antalet olyckor halverats.

– För mig är det naturligtvis viktigt att alla typer av incidenter på arbetsplatserna minskar, men det allra viktigaste är att de allvarliga olyckorna inte sker. En god säkerhetskultur måste börja från högsta ledningen och flöda ut i hela verksamheten, konstaterar Lars-Gunnar Larsson och tillägger:

– Ett byggföretag är ofta decentraliserat, med känslan av att det är hundra företag i företaget. Efter säkerhetskulturprogrammet har vi fått till en bättre helhet, med ett koncerngemensamt samarbete kring arbetsmiljöfrågor.

För snart ett decennium sedan skedde ett antal dödsolyckor på NCC:s arbetsplatser som gjorde att företaget tvingades stanna upp. Styrkan i att samlas och reflektera gjorde att Lars-Gunnar Larsson föreslog en årlig dag för eftertanke.

– Första onsdagen i september varje år anordnar vi Awareness day och klockan nio stoppar vi produktionen i hela företaget, både på kontoren och på byggarbetsplatserna. Vi bjuder med beställare och underentreprenörer och i år var temat säkra beteenden.

Större medvetenhet om machokultur

En god säkerhetskultur involverar många aspekter – gott arbetsklimat, tydligt ledarskap och bra rutiner för säkra beteenden är några av framgångsfaktorerna. Dessa förutsättningar borgar dessutom för bättre lönsamhet.

– Vi ser en tydlig korrelation mellan att de projekt som klarar sina milstolpar ofta har en bättre arbetsmiljö. Produktionseffektivitet, lönsamhet och bra arbetsmiljö hänger ihop, säger Lars-Gunnar Larsson.

Det tar tid att förändra attityder, men Lars–Gunnar Larsson menar att mycket har skett de
senaste åren. En större medvetenhet kring machokulturen och dess negativa konsekvenser på såväl trivsel som säkerhet har gjort det lättare att prata om och förebygga icke-önskvärda beteenden.

– Vi är alla olika som människor, vissa har ett högriskbeteende medan andra är mer försiktiga. Att våga säga till sin kompis kan kännas svårt men det kan faktiskt rädda liv, säger Lars-Gunnar Larsson.

Öppenhet vanligare nu

Synen på säkerhetsarbetet har förändrats och idag, menar Lars-Gunnar Larsson, finns inga företagshemligheter inom byggbranschen vad gäller att skapa så trygga arbetsplatser som möjligt.

– Det är jättekul att jobba i samverkansprojekt som »Håll nollan«, där vi sitter både konstruktörer, entreprenörer och beställare och gemensamt arbetar för en bra arbetsmiljö. Jag hoppas att jag en dag ska få jobba med något vi kallar »bortom noll«, att skapa marginaler till att olyckor alls inträffar.

Text & foto: Nicole Kling. Intervjun med Lars-Gunnar Larsson finns även publicerad i Stockholms Byggmästareförenings tidning Byggbiz 3/2019.