”ROT-avdraget är viktigt för hela samhället”

Ett stabilt regelverk och separata tak för ROT och RUT, det menar Patrik Nilsson, samhällspolitisk chef på Företagarna, är två av de viktigaste faktorerna för en välfungerande ROT-sektor.
– Företagare gillar förutsägbarhet och ogillar den osäkerhet som ett politiskt maktskifte kan innebära, därför är det viktigt att den nya regeringen tänker långsiktigt kring avdraget, säger han.

Patrik Nilsson var en av initiativtagarna till ROT-upproret som startades i samband med att avdraget sänktes 2015. Fyra år senare visar statistik att efterfrågan på ROT-tjänster ännu inte har hämtat sig och att antalet köpare fortsatt sjunker.

– Vita heltidsjobb har försvunnit som en konsekvens av sänkningen av ROT-avdraget. Efterfrågan borde vid det här laget ha stabiliserats men det finns fortfarande färre uppdrag generellt sett, vilket talar för att dessa jobb nu istället utförs svart, konstaterar Patrik Nilsson och tillägger:

– Sänkningen av ROT-avdraget har slagit hårdast mot de små företagen eftersom deras kunder i hög grad är privatpersoner. På grund av detta är de mer konjunkturs- och priskänsliga än större aktörer vars kunder oftare utgörs av företag och offentlig sektor.

Vita heltidsjobb har försvunnit

Att Finansdepartementet inte räknar med dynamiska effekter av ROT-avdraget ser Patrik Nilsson som bekymmersamt, och han menar att detta tenderar att ge en missvisande bild av avdragets inverkan på samhällsekonomin.

patrik_nilsson_webb_foto_nicole_kling.jpg

 – Skattereduktionen ses i stadsbudgeten som en utgift, vars ökade skatteintäkter till följd av flera vita jobb inte räknas med. ROT-avdraget motverkar svartarbete och korruption och innebär att professionella och seriösa företagare kan konkurrera på bättre villkor. ROT-avdraget måste finnas eftersom skattenivåerna på konsumenttjänster ligger alldeles för högt i Sverige. Priserna för byggtjänster är desamma oavsett om det är en privatperson eller ett företag som betalar för dem, och privatpersoner har i regel inte den köpkraft som krävs för att kunna betala vad det faktiskt kostar, säger Patrik Nilsson och tillägger:

– Att taket för ROT-avdraget sänktes från 50 till 30 procent har inneburit en avstanning i den vita delen av ekonomin, vilket också har fått nationalekonomiska konsekvenser.

»Ge RUT och ROT varsitt tak«

Taket för RUT och ROT är i dag gemensamt och uppgår till max 50 000 kronor per person och år. Detta, menar Patrik Nilsson, gör att sektorerna tvingas konkurrera med varandra om konsumenternas pengar.

– Många hushåll prioriterar RUT-avdraget eftersom dessa tjänster ofta är en löpande månadskostnad, och då väljer de kanske bort att renovera. Det bästa hade varit att separera dessa avdrag så att de fick varsitt tak.

Patrik Nilsson ser att ROT-sektorn har en stor och framtidsljus marknad – renoveringar och tillbyggnationer kommer alltid att efterfrågas. Utmaningen handlar snarast om att ge företagen som verkar inom denna bransch förutsättningar att kunna kalkylera sina risker.

– Företagare gillar stabilitet och långsiktighet och ogillar den osäkerhet som ett politiskt maktskifte kan innebära. En prioritet för den nya regeringen är därför att skapa förutsättningar för att reglerna kring ROT-avdraget ska vara stabila och långsiktiga.

Text & foto: Nicole Kling. Intervjun med Patrik Nilsson finns även publicerad i Stockholms Byggmästareförenings tidning Byggbiz 1/2019.