“Mer måste göras för att bekämpa brottslighet i byggbranschen”

Arbetslivskriminalitet och brottslighet är ett utbrett problem och byggsektorn bedöms vara en av de branscher som är mest utsatta. Den 23 mars lanseras Fair Play Byggs årsrapport 2022 som presenterar flera förslag på åtgärder för att bekämpa brottsligheten i byggbranschen.

Av andelen rapporterade fall under förra året sågs en ökning av ekonomisk brottslighet i enskilda firmor. De flesta tips som inkommer till Fair Play Bygg rör penningtvätt, svartarbete och skattebrott. Totalt överlämnades förra året 184 ärenden till myndigheter för vidare utredning.  

– En stor del av ärendena som Fair Play Bygg lämnat över till myndigheter har lett till tillslag och kontroller, som i förlängningen resulterat i viten, stängda arbetsplatser och omhändertagna personer, säger Kristin Andersson, vd på Stockholms Byggmästareförening som står bakom Fair Play Bygg tillsammans med Byggnads Stockholm-Gotland.

118 miljoner i upptaxeringar
Sedan starten 2016 har Fair Play Byggs arbete lett till upptaxeringar på̊ totalt 118 miljoner kronor fördelat på̊ 163 företag. Men de oredovisade inkomsterna från svartarbete är stora, Skatteverket uppskattar att de årligen uppgår till 90 miljarder kronor fördelat på alla branscher.

Siffror i korthet från Fair Play Byggs årsrapport 2022:
● Under 2022 har 291 tips inkommit till Fair Play Bygg.
● 184 ärenden har överlämnats till myndigheter för vidare utredning.
●  Sedan Fair Play Bygg startade 2016 har 1900 tips inkommit om misstänkt brottslighet i byggbranschen i Stockholmsregionen, varav 1050 ärenden har utretts vidare av myndigheter.
● 163 företag har upptaxerats med totalt 118 miljoner tack vare tips till Fair Play Bygg.

Här hittar du hela rapporten