SÄKERHET

Byggbranschen ska bli tryggare med beteendebaserad säkerhet

SÄKERHET
i byggbranschen
Fredrik Rosengren och Erik Matton, Behaviour Design Group

Säkra beteenden leder till färre olyckor. Genom kulturförändrande arbetsmiljöarbete jobbar Behaviour Design Group för en tryggare byggbransch.

– Riskfyllda beteenden är ofta mer förstärkta än säkra beteenden, det är nästan som en naturlag som vi alla aktivt måste trumfa, säger Erik Matton.

Beteendebaserad säkerhet (BBS) är en metod som går ut på att hitta, träna på och använda sig av säkra beteenden i arbetet. Oavsett om det gäller kriminalvården, industrier eller byggbranschen handlar det om att hantera olika riskfyllda situationer och underlätta för yrkesarbetare att agera korrekt.

Behaviour Design Groups grundare, Erik Matton och Fredrik Rosengren, har tagit fram SAFE-modellen som består av fyra steg mot en säkrare arbetsmiljö: studeraanalysera,förändra och effektgranska. Summan av de beteenden som utförs på en arbetsplats utgör en kultur som i sin tur bestämmer om medarbetarna uppfattar arbetsplatsen som säker eller osäker.

– Vi människor utför mängder av beteenden varje dag och när vi övar oss på att betrakta vår omvärld genom beteendeanalytiska glasögon blir det lättare att se vad som utlöser olika handlingar. Vad avgör om yrkesarbetaren säkrar helkroppsselen innan hen kliver upp på taket eller tar på sig hjälmen och skyddsglasögonen? Det handlar om förstärkare och försvagare: varje gång jag gör något upplever jag det som gynnsamt eller ogynnsamt, vilket påverkar hur jag agerar nu och framöver, säger Erik Matton.

Att riskfyllda beteenden ofta är mer förstärkta än säkra beteenden kan förklaras utifrån tre fenomen:

  • habituering (människan vänjer sig snabbt vid riskfyllda miljöer och slappnar av)
  • self serving bias (överlevnadsfunktionen »det händer inte mig«)
  • naturliga förstärkare (det går ofta lite snabbare och är lite enklare att låta bli att bete sig säkert)

– Om vi inte agerar för att trumfa den här »naturlagen« kommer vi att fortsätta se olyckor. Folk kommer att fortsätta att dö och skada sig på byggarbetsplatser, det är ett faktum, konstaterar Erik Matton.

För att förstå mekanismerna bakom det mänskliga beteendet brukar man tala om ABC-modellen där beteendebaserad säkerhet fokuserar på att tydliggöra konsekvenserna, förbättra beteendedesignen och arbeta med positiv förstärkning.

– Arbetsmiljöarbetet har en tradition av att arbeta reaktivt, att mäta antalet olyckor snarare än att proaktivt mäta antalet säkra beteenden. Självklart är det viktigt att ha koll på olycksstatistiken, men när en incident har skett är det ju för sent att förebygga just den, säger Erik Matton och tillägger:

– Målsättningen med BBS är att förse dem i behov av en kulturförflyttning med verktyg. Vi vill visa på att effektiva och säkra arbetsmetoder inte behöver stå i motsats till varandra och att en god säkerhetskultur tvärtom också är en god ekonomisk investering.

Kort om Behaviour Design Group

Erik Matton och Fredrik Rosengren driver sedan 2017 Behaviour Design Group, ett företag specialiserat inom beteendeanalytisk organisationsutveckling och arbetsmiljö. Tillsammans med Svensk Byggtjänst gav de 2018 ut Beteendebaserad säkerhet – handbok för byggbranschen. 

#sistaspikenikistan

Behaviour Design Group arbetar med #sistaspikenikistan, byggbranschens upprop i Metoo-rörelsen. De sitter med i arbetsgruppen på Byggföretagen och Byggmästareföreningen och stöttar dem i det strategiska arbetet mot kränkningar, genom att bland annat hålla workshops i BBS.

– Vi gör detta ideellt för att vi tycker att det är oerhört viktigt att få ner kränkningarna i branschen. Många känner till vilka de oönskade beteendena är och nu håller vi på att identifiera i vilka situationer de uppstår genom att arbeta med SAFE-modellen, säger Erik Matton och fortsätter:

– Det är ett enormt slöseri med resurser om kvinnor väljer bort byggbranschen på grund av dåliga beteenden. Målet är ju att branschen ska vara attraktiv för alla människor oavsett bakgrund och förhoppningen är att vi under hösten ska komma ut till byggarbetsplatser och mäta kränkande beteenden.

Text: Nicole Kling. Intervjun finns även publicerad i Stockholms Byggmästareförenings tidning Byggbiz 3/2019.