Fair Play Bygg

Vi kräver åtgärder mot brottslighet i byggbranschen

Fair Play Bygg

Idag publicerar Fair Play Bygg den femte årsrapporten om brottsligheten i byggbranschen. Sedan starten har projektet genererat snart 100 miljoner i tilläggsavgifter för skattebrott till staten. Projektet lovordas av både myndighetsföreträdare och politiker, men nu kräver vi att riksdag och regering levererar kraftiga åtgärder för byggbranschens fortlevnad.

Bara i år har 199 av inkomna 205 tips levererats vidare till Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsmiljöverket och Polisen. Sedan Fair Play Bygg startade 2016 har tipsen ökat markant. Den vanligaste brottsmisstanken som når Fair Play Bygg är skattebrott genom att avlöna svart arbetskraft, ofta från tredjeland i kombination med misstanke om människoexploatering.

De arbetare Fair Play Bygg talat med under åren uppger ofta att de rekryteras i hemlandet och lovas arbetstillstånd, fast anställning samt boende i Sverige, väl på plats möter de ofta en annan verklighet. Inte sällan tvingas de arbeta för att betala en uppgiven skuld vilken ofta uppges grundas på resekostnad, boende, anställning, ID06-kort samt arbetskläder.

Antalet bearbetade tips är ett bra resultat, men på sikt kan vi inte finansiera detta med medlemspengar. Det är ett arbete som myndigheter måste ansvara för.

Samhället måste agera kraftfullt mot brottslighet för att skapa en sund och säker byggbransch. Vi har nu i fem år varit med och drivit Fair Play Bygg, och det är dags för våra myndigheter att på allvar ta tag i denna fråga, säger Kristin Andersson, VD på Stockholms Byggmästareförening.

Vi har under åren bland annat föreslagit flera förändringar; att svensk sekretesslagstiftning behöver förändras, att ett svenskt A-krimcenter bör uppföras likt den modell som tillämpas i Norge och att en registrering av alla bolag i Sverige måste göras från dag ett.

Brottsligheten i byggbranschen är ett utbrett samhällsproblem. Det sker vid renovering av villor, ombyggnation av skolor och utbyggnad av kollektivtrafik. Människor riskerar sitt liv på jobbet och skattemedel hamnar rakt ner i fickorna på kriminella företag. Vi kräver att myndigheterna agerar, säger Tomas Kullberg, ordförande för Byggnads Stockholm-Gotland.

Fair Play Byggs verksamhet startade den 19 februari 2016 i syfte att ge myndigheter relevant information om misstänkt pågående brottslighet i byggbranschen. Fair Play Bygg drivs och finansieras av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland.

Läs hela rapporten och om Fair Play Bygg