SÄKERHET

”Vi är varandras arbetsmiljö”

SÄKERHET
i byggbranschen

Galaxen Bygg drivs av tanken på ett hållbart och inkluderande arbetsliv.
– Det är viktigt att jobba med det hälsofrämjande arbetet och att fokusera på det friska. Bra attityder och beteenden kring säkerhet är en förutsättning för en god arbetsmiljö, säger Caroline Evertsson. 

Galaxen Bygg har funnits sedan 1986 och är ett branschinitiativ som bland annat syftar till att öka kunskaperna om arbetsmiljö och hälsa i byggbranschen. Sedan 2012 träffar företaget merparten av alla elever som går bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet, vilket innebär cirka 9 400 elever om året.

– Det är grundläggande att branschens arbetskraft har kunskap om kost, träning och psykosocial arbetsmiljö utifrån olika säkerhetsaspekter: Vad händer i kroppen om jag inte äter bra, sover och tränar? Vi verkar inom en riskfylld bransch och det är viktigt att yrkesarbetarna har med sig gott säkerhetstänk från början, säger Caroline Evertsson, verksamhetsutvecklare Arbetsmiljö- och Hälsa på Galaxen Bygg.

Galaxen Bygg har nyligen tagit fram en app för uppvärmning, styrka, rörlighet och återhämtning för personal inom byggsektorn. Syftet är att inspirera till ett rörligare arbetsliv och i appen finns även texter om ergonomiska arbetssätt utifrån olika yrkesgrupper. Tanken om att alla ska behålla sin hälsa under hela arbetslivet är inte minst viktigt med hänseende på kompetensförsörjning och bibehållen kompetens i branschen.

– Jag är stolt över att vi på Galaxen Bygg arbetar så brett och gör skillnad på både individ- och gruppnivå. Människor har en enorm egen kraft, men ibland behöver vi få lite hjälp på traven. Vi är varandras arbetsmiljö, det är viktigt att komma ihåg, avslutar Caroline Evertsson. 

Om Galaxen Bygg

Galaxen Bygg är ett icke vinstdrivande branschinitiativ som grundades 1986 och som ägs gemensamt av flera byggföretag samt Byggföretagen. Galaxen Bygg fokuserar på arbetsmiljö och hälsa, arbetsplatsförlagd rehabilitering och rekrytering av nyanlända, personer med funktionsnedsättning och långtidsarbetslösa till byggbranschen. Galaxen Bygg har drygt 70 anställda över hela landet och erbjuder även utbildare till kurser på Byggbranschens Utbildningscenter (BUC) inom bland annat hälsa, säkerhet och arbetsmiljö.

Text: Nicole Kling. Intervjun finns även publicerad i Stockholms Byggmästareförenings tidning Byggbiz 3/2019.