ROT-PRISET

Landmärket som utvecklats till en helt ny plats för stockholmarna

ROT-PRISET

Kvarteret Brädstapeln på Fleminggatan är ett av de nominerade projekten till ROT-priset 2020. Ansvariga för projektet berättar vad de är mest stolta över, vilka utmaningar de haft och vad som är roligt med ROT-projekt.

Vad är ni mest stolta över?

Att ha bidragit till att en byggnad som redan var ett landmärke nu också är en del av fler stockholmares vardagsmiljö, inte bara som fond i stadslandskapet utan även som en plats att ta del av personligen och till vardags. En tidigare väldigt sluten och outnyttjad del av byggnaden har utvecklats till en inbjudande, publik och öppen plats, som ett välkommet tillskott längs ett av Kungsholmens viktigare stråk.

Vi är också glada över att karaktärsstarka element från den ursprungliga byggnaden kunnat sparas och utvecklats, som spännande interiörelement på lite oväntade ställen.

Foto: Equator Stockholm AB

Vilka var de största utmaningarna?

Bitvis mycket låga bjälklagshöjder och nya, utrymmeskrävande installationer var en stor och återkommande utmaning i projektet. Att de aktuella ytorna berörde två fastighetsägare var också en utmaning, likaså att hitta en ny logik i en byggnad som på många vis byggts som en färdig produkt. Hur hanterar man mötet mellan befintliga stråk i byggnaden och nya programbehov och med vilken hierarki jobbar man med nya och befintliga material?

En annan utmaning har varit att projektet tvingats ömsa skinn flera gånger under projekteringsfasen på grund av förändrade förutsättningar, till exempel då byggnadens stomme visade sig vara mer komplex än beräknat. Detta var något som ställde höga krav på samarbetet och uthålligheten inom projekteringsgruppen.

Vad var det roligaste kopplat till ROT?

Att projektet resulterat i att en befintlig byggnad getts chansen att blomma ut och bli en helt ny plats för stockholmarna, samtidigt som byggnadens ursprungliga karaktär kunnat bevaras i stor utsträckning.

Att i en livsmedelsbutik mötas av en bevarad ljusgård med uteservering samt ursprungliga betongkonstruktioner och tegelväggar hör inte till vanligheterna. Också att projektet har kunnat genomföras trots att delar av de aktuella ytorna ligger inom olika fastigheter med olika ägare och omfattas av en mängd gemensamhetsanläggningar och andra avtal. Hanterandet av detta juridiska lager har varit avgörande för att skapa ett lyckat slutresultat. Det har varit ett inslag i själva projekteringen, inte bara som ingångsvärden utan även som punkter för omförhandling inför framtiden.

Den här typen av samverkansarbete, som förutom de vanligen förekommande expertisområdena inom projektering även inbegripit fastighetsekonomer och jurister, är något som vi bedömer kommer bli allt vanligare framöver.

Adress: Fleminggatan 18, Stockholm
Beställare: Areim
Entreprenör: Arcona
Arkitekt: Equator Stockholm AB
Inredningsarkitekt: Koncept

Se alla nominerade projekt till ROT-priset 2020