Uppmärksammat stipendium för riktigt hantverk

Under 2021 fick Stockholm ett fint bevis på att muraryrket både lever och har en ljusnande framtid. Reinhold Gustafssons stiftelse tog tillfället i akt och premierade de sex bevisligen skickliga hantverkarna med välförtjänta stipendier.  Med stipendierna hoppas stiftelsen inspirera fler till att förkovra sig inom de traditionella hantverksyrkena via den karriärmöjlighet som gesäll- och mästarbrev innebär.

Gesällbreven har en lång historia i Sverige och är en del av vår svenska hantverkartradition där breven visar att innehavaren har en väl dokumenterad yrkesskicklighet som förvärvats under lång yrkesverksamhet. Under 1900-talets senare del liksom inledningen på 2000-talet minskade betydelsen av gesällutbildningen. Fokus kom istället att riktas mot andra värden utifrån allt tuffare krav på lönsamhet, framväxten av nya lösningar och material mm. Hantverkskunnandet kom att hamna i skymundan.

Därför var stipendieutdelningen till de nyblivna gesällerna ett mycket uppskattat evenemang. Givetvis för de sex gesällerna som med tydlig glädje och stolthet kunde ta emot sina stipendier och blommor från Reinhold Gustafssons stiftelse.

–  Insatserna som Reinhold Gustafssons stiftelse bidrar till är en viktig del i den här utvecklingen, menar Helene Hanes, från Statens Fastighetsverk som har gedigen kunskap inom området. Fastighetsverket och andra förvaltare av kulturbyggnader är beroende av skickliga murare och andra hantverkare som kan arbeta enligt gamla traditioner, material och tekniker. Reinhold Gustafssons stiftelse fungerar som en samlande kraft i arbetet att lyfta fram möjligheterna inom yrket.