Anders Arfvén ny ordförande för Stockholms Byggmästareförening

Stockholms Byggmästareförenings medlemmar valde Anders Arfvén till ny ordförande på årsmötet den 4 april. Anders Arfvén tar över ordförandeskapet efter Maria Zimdahl. 

Anders Arfvén är affärsområdeschef på Veidekke Bygg Kommersiellt. Sedan 2008 har Anders Arfvén suttit i Stockholms Byggmästareförenings styrelse och det senaste året har han varit vice ordförande.

– Det är hedrande och spännande att få förtroendet att leda Stockholms Byggmästareförenings styrelse. Föreningen är med alla medlemmar en stor och viktig aktör för att påverka politiker och myndigheter inom frågor om bostäder, infrastruktur och kommersiellt byggande, säger Anders Arfvén som nyvald ordförande för Stockholms Byggmästareförening.

Anders Arfvén har även varit engagerad i föreningens ROT-utskott som driver olika frågor rörande ombyggnadsprocessen, finansiering och utbildning, samt LOU-utskottet som verkar för en sund tillämpning av LOU, bevakar rättsutvecklingen och upprätthåller en löpande dialog med byggherrarna.

I sin nya ordföranderoll ser Anders Arfvén både möjligheter och utmaningar.

– Det handlar dels om att vi måste se till att hålla nollan, det vill säga att ingen skadar sig på våra arbetsplatser. Men vi måste också se till att skapa en sund konkurrens på lika villkor och stärka byggbranschen som varumärke. En avgörande del är naturligtvis också att visa att vi är en bransch där alla som vill bidra till att bygga vårt samhälle är välkomna, avslutar Anders Arfvén.

Avgående ordförande Maria Zimdahl tackades för sina insatser under de år som hon hållit i ordförandeklubban. Hon kommer att sitta kvar som ordinarie ledamot i styrelsen.