ROT-PRISET

Kulturhistoriska värden i centrum för ny församlingslokal

ROT-PRISET

Johannes kyrka på Johannesgatan är ett av de nominerade projekten till ROT-priset 2020. Ansvariga för projektet berättar vad de är mest stolta över, vilka utmaningar de haft och vad som är roligt med ROT-projekt.

Vad är ni mest stolta över?

Den största glädjen med projektet är att det gick att lösa en ny församlingssal med kvalitet och ett långsiktigt hållbart perspektiv. Denna oerhört känsliga kulturmiljö har fått en ny demokratisk multimötesplats som är tillgänglig för alla. Här möts olika trossamfund och icke troende, här är plats för barn, unga, vuxna och den äldsta åldersgruppen.

Lösningen är okonventionell och innovativ samtidigt som den är byggd utifrån ett hållbarhetsperspektiv som säger att byggnaden ska tåla minst 100 års slitage. Två kapell, små arkitektoniska pärlor, som har levt en tynande tillvaro som enkla förråd, har fått ett nytt liv och blivit viktiga komponenter i den nya anläggningen. Hela kulturmiljön har inte bara återbrukats i nya sammanhang utan har även fått nya högre värden.

Foto: Fredric Boukari

Vilka var de största utmaningarna?

Den största utmaningen har varit att lösa en fungerande miljö i det trånga utrymmet mellan tornet och de två kapellen och det är glädjande att det har gått att bygga med kvalitet under dessa förutsättningar. Byggnaden står så nära som 25 cm från det 70 meter höga tornets fundament och är byggd intill två kapell som visade sig vara dåligt grundlagda. Det har varit många komplexa problem att lösa som inte kan baseras på standardlösningar. Projektet lyckades trots att det i princip projekterades i omvänd ordning samtidigt som pågående byggnation. Att projektet hamnade i läget för parallell projektering och byggnation var att kyrkan hade erhållit KAE (kyrkoantikvarisk ersättning) för omsättning av trappan som skulle vara förbrukade inom en viss tid.

Vad var det roligaste kopplat till ROT?

Det roligaste med ROT och återbruk är att de två kapellen har blivit publika och erbjuder nya samlingsplatser, liksom att utrymmet mellan kapellen har kunnat utnyttjas i samband med omläggningen av den stora trappan. Den populära trappan har fått förlängt liv och kan i generationer framöver tillgodose soltörstande stockholmare en plats i solen. En annan bieffekt av anläggningen är att kyrkan i sig används mer och till fler tillställningar, så hela anläggningen har fått större aktualitet och har revitaliserats. Ur energisynvinkel kan vi nu se att kyrkans elförbrukning inte har ökat trots tillkomsten av den nya anläggningen. Anläggningen uppnådde silver i svensk miljöbyggnad, att projektet inte nådde guld beror på behovet av att använda några traditionella ytbehandlingar.

Projektet har lyckats till följd av ett nära samarbete mellan alla aktörer.

Adress: Johannesgatan 21, Stockholm
Beställare: Johannes Församling
Entreprenör: M3 Bygg
Arkitekt: Bach arkitekter AB
Projektledare: KFS AB

Se alla nominerade projekt till ROT-priset 2020