Så hanterar du ökade materialkostnader

Under 2021 aviserade flera materialleverantörer om höjda priser på material. Situationen har förvärrats med anledning av kriget i Ukraina. För att hjälpa medlemsföretagen med detta anordnas den 13 maj ett webbinarium.

–  Många av Byggföretagens medlemsföretag har drabbats hårt av ökade materialkostnader. På det här webbinariet vill vi ge en bakgrund till materialprisernas utveckling och tips och råd om hur Entreprenadindex kan användas för att förebygga osäkerhet till följd av framtida kostnadsändringar, säger Emil Flodin, analytiker på Byggföretagen och en av talarna på webbinariet.

På webbinariet ges även svar på hur byggföretag kan agera för att påverka krav i upphandlingsdokumenten innan och under pågående upphandling, hur det är möjligt att få till en ändring av ingångna avtal med beaktande av reglerna i upphandlingslagstiftningen samt om det är möjligt att få till en ändring av avtalade priser enligt AB 04/ABT 06 kap. 6 § 3.

Webbinariet arrangeras av LOU-utskottet på Stockholms Byggmästareförening och är öppet för alla medlemmar i Byggföretagen och Stockholms Byggmästareförening.

Anmäl dig till webbinariet ”Ökade materialkostnader – det här behöver du veta vid offentlig upphandling”