ROT-PRISET

Skapandet av ett öppet och effektivt stadshus

ROT-PRISET

Lidingö stadshus på Lejonvägen 15 är ett av de nominerade projekten till ROT-priset 2020. Ansvariga för projektet berättar vad de är mest stolta över, vilka utmaningar de haft och vad som är roligt med ROT-projekt.

Vad är ni mest stolta över?

Eftersom det handlar om skattebetalarnas pengar så har det varit mycket viktigt att hushålla med kostnader och hålla tidsplan och budgeten på 300 mkr. Att vi trots ett sådant komplext och omfattande projekt höll både budget och tidsplan och långsiktigt sparar Lidingöbornas pengar genom mer effektivt utnyttjande och planering av verksamheter är vi stolta över. Vi är också nöjda över att resultatet blev precis det öppna stadshus som idag upplevs som en tillgänglig och central mötesplats för Lidingöbor, anställda och besökare.

Förändringarna har gjort att man kunnat minska hyresutgifter för staden som helhet. Det har vi kunnat göra genom att flytta in hyresgäster som tidigare suttit i externa lokaler runt om på ön till nya lokaler i Stadshuset. Idag finns även attraktiva lokaler för uthyrning till externa verksamheter inom fastigheten, såsom Pontus By Pocket (Krögare) och Capio (Privat Vårdmottagning). Genom effektiviseringen och ombyggnaden har drifts- och underhållskostnaderna har reducerats med 4,3 mkr.

Vi är också stolta över att det blev en mycket positiv arbetsmiljö i linje med projektets mål om att skapa ett öppet och effektivt stadshus. Det blev både en bättre arbetsmiljö för medarbetare och ett öppet stadshus för alla Lidingöbor. Medarbetarna är också stolta över det nya Stadshuset som känns som en mycket modern arbetsplats.

En annan viktig aspekt är att projektets mål om noll allvarliga arbetsplatsolyckor hållit. Alla har också hela tiden varit välkomna att besöka bygget under ordnade förhållanden.

Foto: Eva Viklund

Vilka var de största utmaningarna?

Stadshuset var under hela processen öppet både för anställda och besökare, vilket gjorde att byggprojektet alltid hade begränsade ytor. Stor planering av etablering och APD-planen har krävts.

En stor utmaning har också varit att få till dagens installationer i den befintliga begränsade takhöjden på 2,7 meter, bjälklag till bjälklag. Utifrån dessa förutsättningar har även ett helt nytt storkök installerats, med allt vad det innebär med ventilationskåpor, belysning, media, brunnar i golv med mera.   

En annan utmaning har varit att skapa förståelse mellan allas roller i projektet, särskilt för dem som kom in senare under projektets gång. För att skapa ett lyckat projekt och goda förutsättningar har kommunikationen, särskilt för nya medarbetare som inte var med från början varit mycket viktig och stor omsorg har lagts på detta. Vår utmaning var att hålla budget och få alla involverade att jobba för detta.

Vad var det roligaste kopplat till ROT?

Att resultatet blev precis det öppna stadshuset som var avsikten. Och att det i dag är en central mötesplats och en härlig blandning av olika människotyper.

Att fokus hela tiden varit på att hitta lösningar och att projektet aldrig stått still! Vi har varit initiativrika för att hitta lösningar med en lösningsorienterad inställning. Att medarbetarna stått ut, varit samarbetsvilliga och att man har respekterat varandra, både byggare och medarbetare. Alla har haft en positiv inställning med humor.

Adress: Lejonvägen 15, Lidingö
Beställare: Lidingö stad
Entreprenör: Veidekke
Arkitekt: Codesign

Se alla nominerade projekt till ROT-priset 2020