Förvaltnings­skede

36. Byggherren övertar byggnaden

När slutbesiktningen är godkänd överlämnas huset till byggherren. Därmed är byggentreprenörens arbete avslutat.

ANSVARIG

Byggherren

37. Inflyttning

När huset är färdigt står ofta köpare eller hyresgäster redo att flytta in med en gång.

ANSVARIG

Byggherren

38. Förvaltning

För att ett hus ska bibehålla sitt värde behöver det underhållas fortlöpande. Underhållet är fastighetsägarens ansvar.

ANSVARIG

Fastighetsägaren