ROT-utskottet

ROT-utskottet behandlar frågor inom reparation, om- och tillbyggnad. Utskottet driver olika frågor rörande ombyggnadsprocessen, finansiering och utbildning.

Ledamöter

Bild saknas

Marlene Wiberg

Ordförande, IN3PRENÖR AB

Bild saknas

Bilan Danho

Imola Entreprenad AB

Bild saknas

Madelene Åsell

Metrolit Byggnads AB

Bild saknas

William Wetterholm

Tenet AB

Bild saknas

Henrik Lundin

NCC Sverige AB

Sekreterare

Amalia Gren

ROT-utskottets sekreterare

amalia.gren@byggforetagen.se

+46 8 587 147 04