ROT-utskottet

ROT-utskottet behandlar frågor inom reparation, om- och tillbyggnad. Utskottet driver olika frågor rörande ombyggnadsprocessen, finansiering och utbildning.

Ledamöter

Bild saknas

Jennie Widell

Ordförande, NCC Sverige AB

Bild saknas

Bilan Danho

Imola Entreprenad AB

Bild saknas

Johan Malk

REOMTI Bygg AB

Bild saknas

Lars Benton

Byggnadsfirman Viktor Hanson AB

Bild saknas

Marlene Wiberg

Serneke Sverige AB

Sekreterare

Bild saknas

Amalia Gren

ROT-utskottets sekreterare

amalia.gren@byggforetagen.se

+46 8 587 147 04