Konsumententreprenadutskottet

Konsumententreprenadutskottet tillvaratar medlemsföretagens intresse när det gäller frågor som rör konsumententreprenader, det vill säga entreprenader där en konsument är beställare.

Utskottet arbetar med intresse- och omvärldsbevakning samt bidrar med branschkunnande när det gäller konsumententreprenader. Utskottet arbetar även med frågor som rör rådgivning, information och utbildning vad avser konsumententreprenader samt med att öka kunskapen vad gäller regler och villkor för konsumententreprenader. Man uppmärksammar även problem inom området för konsumententreprenader.

Ledamöter

Bild saknas

Samuel Bardh

Ordförande, Gärdets Bygg AB

Bild saknas

Jan Johansson

Zool Byggkonsult AB

Bild saknas

Lars Janrik

Byggnadsfirma Janrik & Co Aktiebolag

Bild saknas

Staffan Wincrantz

Wincrantz Byggnads AB

Bild saknas

Anders Larsson

Adjungerad, Stockholms Byggmästareförening

Bild saknas

Lennart Andersson

Adjungerad, Stockholms Byggmästareförening

Sekreterare

Linda Widding Bisenius

Konsumententreprenaduskottets sekreterare

linda.widding.bisenius@byggforetagen.se

+46 8 698 58 54 

Här hittar du nyttig information, standardavtal, formulär m.m. Detta är av nytta både för företag som utför byggnadsarbeten åt privatpersoner och för privatpersoner som låter företag utföra byggnadsarbeten.