Teknik- och miljöutskottet

Teknik- och miljöutskottet verkar för ett sunt och miljöanpassat byggande som fungerar väl med hänsyn till kretslopp, hälsa, välbefinnande och ekonomi.

Utskottsledamöter

Jenny Winblad von Walter, ordförande
Bonava Sverige AB

Maria Uhrus
Besqab Projekt och Fastigheter AB

Tobias Klarbo
JM AB

Peter Nilsson
Byggnadsfirman Viktor Hanson AB

Kenneth Wilén
Folkhem Produktion AB

Birgitta Govén, adjungerad
Sveriges Byggindustrier

Marianne Hedberg, adjungerad
Sveriges Byggindustrier

Anders Larsson, sekreterare
Stockholms Byggmästareförening