Teknik- och miljöutskottet

Teknik- och miljöutskottet verkar för ett sunt och miljöanpassat byggande som fungerar väl med hänsyn till kretslopp, hälsa, välbefinnande och ekonomi.

Utskottsledamöter

Jenny Winblad von Walter, ordförande
Bonava Sverige AB

Maria Uhrus
Besqab Projekt och Fastigheter AB

Tobias Klarbo
JM AB

Martin Sundvall
Åke Sundvall Byggnads AB

Peter Nilsson
Byggnadsfirman Viktor Hanson AB

Kenneth Wilén
Arvet AB

Monika Gustavsson
Veidekke Entreprenad AB

Birgitta Govén, adjungerad
Sveriges Byggindustrier

Marianne Hedberg, adjungerad
Sveriges Byggindustrier

Lennart Andersson, sekreterare
Stockholms Byggmästareförening