Serviceavgifter

Det är dags att lämna in underlag för medlems- och serviceavgifter 2021 till Byggmästareföreningarna i Stockholm och på Gotland.

Uppge lönekostnader för 2020 inlämnade till Skatteverket via kontrolluppgifter alternativt från 2020 års bokslut.

Observera att du även måste lämna uppgifter för vd, ägare och familjemedlemmar. Från lönesumman får avräknas traktamenten, bilersättningar och drivmedelsersättningar utöver schablonbeloppen. Om företaget inte betalat ut löner under året måste formuläret ändå fyllas i. Företag som inte lämnar in sina uppgifter i tid kommer att skönstaxeras med 20 % från föregående års siffror.

Underlaget lämnas senast den 4 juni 2021.

Vid frågor kontakta ekonomi@stockholmsbf.se

Serviceavgiften till föreningen utgör 0,035 % av lönesumman, dock lägst 850 kr/år för medlemmar i både Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier och max 200 000 kr/år.

Serviceavgiften för övriga medlemmar utgör 0,335 % av lönesumman, dock lägst 2 850 kr/år.

Avgift till rekryterings- och utbildningsfonden kan enligt årsmötesbeslut tas ut med upp till 0,02 % på lönesumman.

OBS – Skriv ut formuläret innan du trycker på skicka! När du har skickat det så försvinner uppgifterna.