ROT-priset

Vad är ROT-priset?

ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990 och är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset ges till det projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.

 Lämna in ditt bidrag till ROT-priset 2020 Kriterier för deltagande i tävlingen

För att ha rätt att delta i tävlingen gäller att:

  • projektet är av ROT-karaktär
  • projektet är slutbesiktigat senast januari under innevarande år
  • byggentreprenören ska jobba på AB eller ABT mot byggherren 


De kriterier som bedöms är hur projektet:

  • tillvaratar byggnadens särdrag
  • håller hög byggteknisk kvalitet
  • är långsiktigt hållbar med hänsyn till ekonomi, miljö och sociala faktorer


Har du ett alldeles speciellt ROT-projektet som färdigställs under kommande år?

För ditt ROT-projekt som planeras vara färdigställt efter 2019 kan du fylla i en föranmälan så kontaktar vi dig när det är dags att lämna in fler uppgifter.

Föranmäl bidrag


Vinnare ROT-priset 2019

Nationalmuseum_-_Ake_Eson_Lindman.jpg
Foto: Åke E:son Lindman

Nationalmuseum har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2019. Renoveringen och ombyggnaden av Nationalmuseum är en av de största omdaningarna av ett statligt byggnadsminne i modern tid. Projektets omfattning och komplexitet har krävt en hög närvaro på plats och tät kommunikation mellan beställare, entreprenörer, konsulter och hyresgästen.

Beställare: Statens fastighetsverk
Entreprenör: Skanska Sverige AB
Arkitekt: Wingårdhs/Wikerstål

20190524_0345_webb.jpg
Bakre raden: Christina Lindén, Skanska; Robert Bergsten, Skanska; Per Hellman, Skanska; Josefin Larsson, Wingårdhs. Främre raden: Helena Thomann, Statens fastighetsverk; Fredrik Johansson, Skanska och Stefano Mangili, Wingårdhs. Foto: Lars Hallström

Byggnaden har höga kulturhistoriska och arkitektoniska värden både in- och utvändigt och ambitionen har varit att, utöver att uppdatera byggnaden till en fullt modern museifunktion, ta fram och stärka dess ursprungliga originalarkitektur. Balansen mellan att värna ett 150 år gammalt byggnadsminne och att utveckla byggnaden för nya krav har varit en utmaning, de tekniska installationerna har i största mån placerats dolt i byggnaden.

Nationalmuseum är nu miljöcertifierat med en beräknat minskad energiförbrukning trots högre klimatkrav och mer klimatiserad yta. För att minska projektets långsiktiga miljöpåverkan har procentandelen avfall som lagts på deponi minimerats till 0,3 procent av byggavfallet.

Juryns motivering

”Ombyggnaden av Nationalmuseum har ställts inför stora utmaningar. Dessa har man dock löst på ett förtjänstfullt sätt genom ett lyckat och tätt samarbete mellan beställare, projektörer och entreprenör.

Med en klar gestaltningsidé har man åstadkommit helt nya rumssamband, utökade utställningsytor och utblickar mot omgivande stad. Där nya tillägg behövts har dessa med stor omsorg integrerats med det befintliga till en ny självklar helhet. Och de för ett museum nödvändiga klimatinstallationerna har man på ett elegant sätt implementerat i byggnadens ursprungsstruktur. Ibland t.o.m. genom nya tekniska innovationer, och alltid med inställningen att ingen detalj är för obetydlig för att inte ägnas omtanke.

Slutresultatet visar upp en byggnad som andas kvalitet i samtliga dess delar och som uppgraderats till ett museum på hög internationell nivå. Ett museum som en lång tid framöver står redo att ta emot såväl fler besökare som utställningar i världsklass.”

Jury för ROT-priset 2019

  • Anna-Greta Leijon, ordförande, f.d. Skansenchef
  • Jan Wejdmark, Newsec
  • Anders Larsson, Thetis AB
  • Timo Karasalo, GWSK Arkitekter AB och vinnare av ROT-priset 2018
Takkonstruktionen_flygs_pa_plats_-_Melker_Dahlstrand_ver_2.jpg
Takkonstruktionen flygs på plats. Foto: Melker Dahlstrand

Se alla tidigare vinnare av ROT-priset här.