ROT-priset

Vad är ROT-priset?

ROT-priset instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990 och är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset ges till det projekt där beställare, arkitekt och byggentreprenör bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.

Nominerade_2019.png

De nominerade till ROT-priset 2019 är:

 • Bidrag 1: Stockholms Stadsmuseum
 • Bidrag 2: Kv. Grävlingen
 • Bidrag 3: Nationalmuseum
 • Bidrag 4: Frans Schartaus Handelsinstitut
 • Bidrag 5: Nacka Strand No4

Läs om de nomineradeKriterier för deltagande i tävlingen

För att ha rätt att delta i tävlingen gäller att:

 • projektet är av ROT-karaktär
 • projektet är slutbesiktigat senast januari under innevarande år
 • byggentreprenören ska jobba på AB eller ABT mot byggherren 


De kriterier som bedöms är hur projektet:

 • tillvaratar byggnadens särdrag
 • håller hög byggteknisk kvalitet
 • är långsiktigt hållbar med hänsyn till ekonomi, miljö och sociala faktorer

Sista anmälningsdag för ROT-priset 2019 har passerat, men du kan föranmäla ditt bidrag till ROT-priset kommande år.

 • Har du ett ROT-projekt som planeras vara färdigställt under 2019 eller senare kan du fylla i projektets namn och året det planeras vara färdigställt, så kontaktar vi dig när det är dags att lämna in alla uppgifter.

Föranmäl bidrag till ROT-prisetROT-prisjuryn 2019

 • Anna-Greta Leijon, ordförande, f.d. Skansenchef
 • Jan Wejdmark, Newsec
 • Anders Larsson, Thetis AB
 • Timo Karasalo, GWSK Arkitekter AB och ROT-prisvinnare 2018


Vinnare ROT-priset 2018

Södra station har utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2018. Målet för upprustningen var att få till ett fint publikt rum, samt moderna och flexibla kontorsytor som uppfyller dagens standard och behov.

Beställare: Fastighetsbolaget Stettin AB
Arkitekt: GWSK Arkitekter AB
Entreprenör: FSG Entreprenad AB

Fastigheten kv Stadens Dike 7 byggdes i slutet av 1980-talet. Byggnaden har fasader som präglats av den tidens rådande formideal, postmodernismen, med tydliga inslag av klassiska element.

Sodra_Station_foto_Ake_Eson_Lindman.jpg
Foto: Åke E:son Lindman

Två större ombyggnadsåtgärder har genomförts: ny kontorsyta på varje våningsplan för att knyta ihop de olika kontorssidorna samt överdäckning av galleriet för att separera det publika rummet från kontorsytorna och därmed hantera klimat- och miljöaspekterna. Förutom moderniserad ventilationsanläggning med miljöanpassad styrning gjordes även allmänbelysningen om och är LED-baserad. Tack vare ombyggnaden aktiverades också Södra Stations västra sida.

20180525_0746_LR.jpg
Ola Peterstrand, FSG Entreprenad AB; Thomas Simonson, Fastighetsbolaget Stettin AB; Sverker Eriksson, Fastighetsbolaget Stettin AB; Jari Outinen, FSG Entreprenad AB och Johan Sundeberg, JES Byggkonsult. Foto: Lars Hallström

Jury Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2018

Anna-Greta Leijon, ordförande, f.d. Skansenchef
Jan Wejdmark, Newsec
Anders Larsson, Thetis AB
Annika Lennman, Nyréns Arkitektkontor AB samt vinnare av ROT-priset 2017

Juryns motivering:

Södra Stationshuset med sina multifunktionella ytor för kontor, kommersiella lokaler och pendeltågsstation samt dess placering ovanpå stambanan har varit projektets utmaning. Detta har på ett förtjänstfullt sätt och till rimliga kostnader hanterats genom tekniskt och rumsligt eleganta lösningar.

Genom en ny överdäckning i ljusgården samt nya bjälklag mellan befintliga huskroppar har nya samband och entréförhållanden tillskapats. Resultatet är en ekonomiskt hållbar och flexibel byggnad med god lokaleffektivitet, bevarad rymd och bibehållande av dess arkitektoniska särprägel.

Projektet har under hela byggtiden prioriterat arbetsmiljö samt bygg- och personsäkerhet.

Se alla tidigare vinnare av ROT-priset här.