Stockholms Byggmästareförenings valberedning

Bild saknas

Alf Björk

Ordförande, Metrolit Byggnads AB

alf.bjork@metrolit.se

Bild saknas

Mattias Eriksson

ENE 1 AB

mattias@enegolv.se

Bild saknas

Henrik Key

Skanska Sverige AB

henrik.key@skanska.se

Bild saknas

Peter Svensson

Suppleant, Heving & Hägglund AB

peter.svensson@hevingohagglund.se

Bild saknas

Björn Lindqvist

Suppleant, NCC Sverige AB

Bild saknas

Therese Strindberg

Suppleant, Plus Montage AB