Stockholms Byggmästareförenings styrelse

Styrelsen för Stockholms Byggmästareförening väljs av stämman under det årliga årsmötet och består av nio ordinarie ledamöter och sju suppleanter. Det är valberedningen som föreslår ledamöter och suppleanter till stämman. Stockholms Byggmästareförening och Byggföretagens Stockholms byggförenings styrelse består av samma personer. 

Ordinarie ledamöter

Bild saknas

Anders Arfvén

Ordförande, Habitek Byggentreprenad AB

Bild saknas

Bengt Staaff

Skanska Sverige AB

Bild saknas

Charlotte Thelm

NCC Sverige AB

Bild saknas

Claes Johansson

C Johansson Byggtjänst AB

Bild saknas

Margareta Hansson

Nynäs Tak Entreprenad Stockholm AB

Bild saknas

Mikael Hultqvist

Serneke Sverige AB

Bild saknas

Louise Strömbeck

Heving & Hägglund AB

Bild saknas

Hanna Lindskog

Åke Sundvall Byggnads AB

Bild saknas

Per Hallgren

Puts- och plattsättnings AB

Suppleanter

Bild saknas

Bilan Danho

Imola Entreprenad AB

Bild saknas

Peter Söderlund

Active Bygg AB

Bild saknas

Anna Wränghede

Eric Andersson Gruppen

Bild saknas

Jens Sjöberg

XERVON Sweden AB

Bild saknas

Fredrik Jihammar

Peab Sverige AB

Bild saknas

Mikael Åslund

JM AB

Bild saknas

Peter Danielsson

Håltagarna Borrteknik AB