Gotlands Byggmästareförenings valberedning

Bild saknas

Mats Larsson Wiman

Nybergs Entreprenad AB

Bild saknas

Håkan Edblad

Suppleant, Wisab Bygg AB