Gotlands Byggmästareförenings valberedning

Bild saknas

Håkan Edblad

Ordinarie, Wisab Bygg AB

Bild saknas

Kjell Ramström

Suppleant, Peab Sverige AB Gotland