Gotlands Byggmästareförenings styrelse

Styrelsen för Gotlands Byggmästareförening väljs av stämman under det årliga årsmötet och består av åtta ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Det är valberedningen som föreslår ledamöter och suppleanter till stämman. Gotlands Byggmästareförening och Byggföretagens Gotlands byggförenings styrelse består av samma personer. 

Ordinarie ledamöter

Bild saknas

Håkan Edblad

Ordförande, Wisab Bygg AB

Bild saknas

Kjell Ramström

Vice ordförande, Peab Sverige AB Gotland

Bild saknas

Dan Kolmodin

Arriba Byggnads AB

Bild saknas

Jan Johansson

Zool Byggkonsult AB

Bild saknas

Jonny Ruthström

Ruthström & Larsson Bygg AB

Bild saknas

Lennart Karlström

Karlströms Golv AB

Bild saknas

Oskar Johansson

Gutarnas Byggtjänst AB

Bild saknas

Thomas Olsson

Adjungerad, Nybergs Entreprenad AB

Suppleanter

Bild saknas

Gunilla L Westergren

Golvcentralen L Westergren AB

Bild saknas

Henrik Beijer

Gotlands Åkericentral AB

Bild saknas

Mattias Topcov

Gotlandsbyggen AB

Bild saknas

Ulf Nysell

Kibbas Snickarservice AB