Gotlands Byggmästareförenings styrelse

Styrelsen för Gotlands Byggmästareförening väljs av stämman under det årliga årsmötet och består av åtta ordinarie ledamöter och tre suppleanter. Det är valberedningen som föreslår ledamöter och suppleanter till stämman. Gotlands Byggmästareförening och Byggföretagens Gotlands byggförenings styrelse består av samma personer. 

Ordinarie ledamöter

Bild saknas

Thomas Olsson

Ordförande, Nybergs Entreprenad AB

Bild saknas

Mattias Topcov

Vice ordförande, Gotlandsbyggen AB

Bild saknas

Johnny Ruthström

Ruthström & Larsson Bygg AB

Bild saknas

Henrik Beijer

Gotlands Åkericentral AB

Bild saknas

Robin Ansin

Wisab Bygg AB

Bild saknas

Patrik Lindkvist

Peab Sverige AB

Bild saknas

Cecilia Daun

Arriba Byggnads AB

Bild saknas

Fredrik Rosarfve

Skanska Sverige AB

Suppleanter

Bild saknas

Anders Hagstedt

Karlströms Golv AB

Bild saknas

Gunilla L Westergren

Golvcentralen L Westergren AB