Teknik- och miljöutskottet

Teknik- och miljöutskottet verkar för ett sunt och miljöanpassat byggande som fungerar väl med hänsyn till kretslopp, hälsa, välbefinnande och ekonomi.

Ledamöter

Bild saknas

Maria Uhrus

Ordförande, Besqab Projekt och Fastigheter AB

Bild saknas

Jenny Winblad von Walter

Bonava Sverige AB

Bild saknas

Niklas Svidén

Åke Sundvall Byggnads AB

Bild saknas

Monika Gustavsson

Serneke Sverige AB

Bild saknas

Allan Rasmussen

JM AB

Bild saknas

Madelene Åsell

Metrolit Byggnads AB

Sekreterare

Amalia Gren

Teknik- och miljöutskottets sekreterare

amalia.gren@byggforetagen.se

+46 8 587 147 04