LOU-utskottet

LOU-utskottet företräder medlemsföretagen i frågor som rör offentlig upphandling. Utskottet verkar för en sund tillämpning av LOU, bevakar rättsutvecklingen och upprätthåller en löpande dialog med byggherrarna.

Ledamöter

Bild saknas

Camilla Magnusson

NCC Sverige AB, ordförande

Bild saknas

Fredric Kastevik

Järfälla Va- & Byggentreprenad AB

Bild saknas

Örjan Jönsson

Peab Anläggning AB

Sekreterare

Gustav Gonelius

LOU-utskottets sekreterare

gustav.gonelius@stockholmsbf.se

+46 8 587 147 35