LOU-utskottet

LOU-utskottet företräder medlemsföretagen i frågor som rör offentlig upphandling. Utskottet verkar för en sund tillämpning av LOU, bevakar rättsutvecklingen och upprätthåller en löpande dialog med byggherrarna.

Ledamöter

Bild saknas

Aneta Mattsson

Ordförande, Skanska Sverige AB

Bild saknas

Johan Lood

Ekens Golv AB

Bild saknas

Tobias Andersson

Sveab Anläggning AB

Bild saknas

Viktor Klingberg

Lewéns Totalentreprenör AB

Bild saknas

Thomas Widehag

NCC Sverige AB

Bild saknas

Therese Westlund

Byggmästargruppen Stockholm BMG AB

Sekreterare

Gustav Gonelius

LOU-utskottets sekreterare

gustav.gonelius@stockholmsbf.se

+46 8 587 147 35