LOU-utskottet

LOU-utskottet företräder medlemsföretagen i frågor som rör offentlig upphandling. Utskottet verkar för en sund tillämpning av LOU, bevakar rättsutvecklingen och upprätthåller en löpande dialog med byggherrarna.

Ledamöter

Bild saknas

Henrik Nyberg

Ordförande, IN3PRENÖR AB

Bild saknas

Anders Arfvén

Veidekke Entreprenad AB

Bild saknas

Camilla Magnusson

NCC Sverige AB

Bild saknas

Christoffer Hallersbo

Skanska Sverige AB

Bild saknas

Fredric Kastevik

Järfälla Va- & Byggentreprenad AB

Bild saknas

Tobias Andersson

Sveab Anläggning AB

Bild saknas

Örjan Jönsson

Peab Anläggning AB

Sekreterare

Maria Andersson

LOU-utskottets sekreterare

maria.andersson@stockholmsbf.se

+46 8 587 147 14