LOU-utskottet

LOU-utskottet företräder medlemsföretagen i frågor som rör offentlig upphandling. Utskottet verkar för en sund tillämpning av LOU, bevakar rättsutvecklingen och upprätthåller en löpande dialog med byggherrarna.

Ledamöter

Bild saknas

Aneta Mattsson

Skanska Sverige AB

Bild saknas

Joakim Christiansen

JM Entreprenad AB

Bild saknas

Johan Lood

Ekens Golv AB

Bild saknas

Tobias Andersson

Sveab Anläggning AB

Bild saknas

Viktor Klingberg

Lewéns Totalentreprenör AB

Sekreterare

Gustav Gonelius

LOU-utskottets sekreterare

gustav.gonelius@stockholmsbf.se

+46 8 587 147 35