Entreprenadutskottet

Entreprenadutskottet ska verka för att kännedomen kring byggsektorns standardavtal och deras tillämpning sprids såväl bland medlemsföretagen som till allmänheten. Utskottet ska även följa upp tillämpningen av standardavtalen och se över behovet av deras utveckling med hänsyn till ny teknik och moderna samverkansformer.

Ledamöter

Bild saknas

Mats Kimby

Ordförande, IN3PRENÖR AB

Bild saknas

Arne Eriksson

2A Entreprenad

Bild saknas

Christian Benfatto

JM Entreprenad AB

Bild saknas

Fredrik Jihammar

Peab Sverige AB

Bild saknas

Jan Johansson

Skanska Sverige AB

Bild saknas

Johan Sjöberg

ByggPartner i Dalarna AB

Bild saknas

Irene Knutar

NCC Sverige AB

Bild saknas

Martin Junblad

COBAB Sverige AB

Sekreterare

Claes Sahlin

Entreprenadutskottets sekreterare

claes.sahlin@stockholmsbf.se

+46 8 587 147 31