Leverantörsfakturor

För att värna om miljön samt effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor vill vi att ni ersätter era pappersfakturor mot elektroniska fakturor.

Referens på faktura

Referensnummer ska alltid anges på fakturan, med för- och efternamn på beställaren. Fakturan stoppas och returneras vid felaktig referens. Vår beställare uppger vilken referens ni ska ange.

Eventuellt kostnadsställe ska stå i separat fält.


Skicka e-faktura

Företag: Stockholms Byggmästareförening
Org.nr: 802000-4852
GLN-nummer: 7368020004853

Företag: Stockholms Byggmästareförening Service AB
Org.nr.: 556056-5722
GLN-nummer: 7365560565721

Information e-faktura (pdf)


Skicka fakturor i PDF-format

Företag: Stockholms Byggmästareförening
E-post: 8020004852@kollektorinvoice.se

Företag: Stockholms Byggmästareförening Service AB
E-post: 5560565722@kollektorinvoice.se

Endast fakturor kan skickas till mejladressen, 1 faktura per mejl. Ev. bilagor måste komma efter faktura i samma PDF.


Skicka pappersfaktura

Stockholms Byggmästareförening
802000-4852
FE54134
Box 4
737 21 FAGERSTA

Stockholms Byggmästareförening Service AB
556056–5722
FE54134
Box 4
737 21 FAGERSTA

Fakturor som skickas i pappersformat till vår ordinarie adress kommer returneras.


OBS! Endast fakturor ska skickas till adressen ovan. All övrig post skickas till:
Stockholms Byggmästareförening
Box 340 27
100 26 Stockholm