Lämna in ditt bidrag till ROT-priset

Fyll i uppgifterna om ditt projekt i formuläret och ladda upp bilder och ritningar. Har du inte alla uppgifter tillgängliga rekommenderar vi dig att sammanställa dessa innan du fyller i och skickar in ditt bidrag.

Sista inlämningsdag är den 31 mars 2021.

Obs! Byggentreprenören ska jobba på AB eller ABT mot byggherren.

Beskriv fastigheten före och efter ombyggnaden efter frågeställningarna

Övriga kommentarer kan till exempel vara:
Ekonomiska: t.ex. nya uthyrningsbara ytor, resurseffektiv produktion.
Sociala: t.ex. arbetsmarknadsåtgärder, trygghetsåtgärder, interaktion med omkringliggande intressenter.
Miljömässiga: t.ex. hållbara materialval, återbruk, miljöcertifieringar.

Bifoga bilder och ritningar över projektet:

Till anmälan bifogas högupplösta fotografier med namngiven fotograf som Stockholms Byggmästareförening fritt får använda i sin information om ROT-priset.
Klicka eller dra filer till den här ytan för att ladda upp. Du kan ladda upp max 99 st filer.

Genom att klicka på ”Skicka in ditt bidrag” samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i samband med Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på http://stockholmsbf.se/gdpr

Kontakta oss

Marie Porter

ROT-utskottets sekreterare

marie.porter@stockholmsbf.se

+46 8 587 147 01