Lämna ditt bidrag till ROT-priset

Har du under 2018 färdigställt ett ROT-projekt som tillvaratar byggnadens särdrag, håller hög byggteknisk kvalitet och är långsiktigt hållbar med hänsyn till ekonomi, miljö och sociala faktorer?

Fyll i formuläret nedan för att tävla om ROT-priset 2019.

Sista inlämningsdag är den 28 februari 2019. Prisutdelning hålls den 24 maj i Kulturhuset.

ROT-priset_generell_header.jpg

Vill du anmäla ett projekt men har inte all information?

Fyll i de uppgifter du har och komplettera löpande fram till den 28 februari 2019.

Till en början kan du, genom att enbart fylla i projektets namn och ansvarig för tävlingsbidraget och eventuella andra uppgifter som finns tillgängliga, skicka in ditt bidrag. Efterhand när mer information finns tillgänglig räcker det med att du fyller i projektets namn och kompletterar med det nytillkomna materialet så sammanställer vi. Du kommer få en kopia på din anmälan så du vet vilka uppgifter vi saknar från dig.

 • Fyll i projektets namn och ansvarig för tävlingsbidraget.
 • Har du andra uppgifter tillgängliga - fyll även i dessa.
 • Skicka in din anmälan och du får e-post med vad du lämnat in.
 • Komplettera med fler uppgifter fram till den 28 februari 2019.

Har du eller en kollega det där alldeles speciella ROT-projektet som färdigställs under kommande år?

Har du ett ROT-projekt som planeras vara färdigställt senare än 2018 kan du fylla i projektets namn samt året det planeras vara färdigställt, så kontaktar vi dig när det är dags att lämna in alla uppgifter.


Anmälningsformulär

*
*
*
*

Obs! Byggentreprenören ska jobba på AB eller ABT mot byggherren. 

Till anmälan ska bifogas bilder och ritningar över projektet samt en beskrivning av fastigheten före och efter ombyggnaden med hänsyn till:

 1. hur byggnadens särdrag och historiska värden tillvaratagits och/eller förädlats
 2. byggtekniska utmaningar
 3. hållbarhet utifrån ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter
 4. arbetsmiljö och säkerhet på arbetsplatsen
 5. produktionskostnad/m2
 6. samarbetsformer mellan beställare och huvudentreprenör, respektive huvudentreprenör och underentreprenör
 7. om byggnadens uthyrningsbarhet har förändrats genom ROT-projektet.

Bilder på objektet:

Till anmälan ska bifogas högupplösta digitala fotografier med namn­given fotograf som Stockholms Byggmästareför­ening har rätt att fritt använda i sin information om ROT-priset.

Överlåtelsen av dessa foto­grafier till Stockholms Byggmästareförening sker genom gåva. I och med att fotografierna sänds in ges Stockholms Byggmästareförening en icke-exklusiv rätt att i och för sin verksamhet kost­nadsfritt använda fotografierna. Detta innebär att du fortsätter att äga dina bilder och kan sälja dem eller lägga dem i något annat bildarkiv om du så önskar.

Det åligger insändaren att garantera att dessa fotografier inte inkräktar på annans upp­hovsrätt eller varumärkesrätt samt att vederbörliga samtycken från en avbildad person som före­kommer på fotografierna inhämtats i enlighet med lag (1978:800) om namn och bild i reklam och person­uppgifts­lagen (1998:204). Genom deltagande i tävlingen, godkänner respektive fotograf publicering av sina namnuppgifter på internet enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på http://stockholmsbf.se/gdpr.

Om du har dina dokument sparade i olika mappar/kataloger ser vi helst att du delar upp dina uppladdningar i olika omgångar, en för varje mapp. Ange samma information i formuläret ovan för varje uppladdning. Får du problem eller har frågor kan du kontakta Lennart Granlöf, juryns sekreterare, på e-post lennart@granlof.net eller tel. 0708-63 67 34.