Lämna in ditt bidrag till ROT-priset

(Kryssa i ett eller flera alternativ)
Obs! Byggentreprenören ska jobba på AB eller ABT mot byggherren.

Beskriv fastigheten före och efter ombyggnaden efter frågeställningarna (En utförlig text ökar era chanser att bli nominerad av årets jury)

Byggkostnaden exkl. byggherrekostnad, moms, projektering
Produktionskostnad + byggherrekostnad + projekteringskostnad (ex. moms)

Övriga kommentarer kan till exempel vara:
Ekonomiska: t.ex. nya uthyrningsbara ytor, resurseffektiv produktion.
Sociala: t.ex. arbetsmarknadsåtgärder, trygghetsåtgärder, interaktion med omkringliggande intressenter.
Miljömässiga: t.ex. hållbara materialval, återbruk, miljöcertifieringar.

Bifoga bilder och ritningar över projektet:

Till anmälan bifogas högupplösta fotografier med namngiven fotograf som Stockholms Byggmästareförening fritt får använda i sin information om ROT-priset.
Klicka eller dra filer till den här ytan för att ladda upp. Du kan ladda upp max 99 st filer.

Genom att klicka på ”Skicka in ditt bidrag” samtycker du till att dina personuppgifter behandlas i samband med Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris. Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på http://stockholmsbf.se/gdpr