Eric Forss’ stipendiestiftelse

Ansökan om stipendium
Fyll i ansökan, bifoga intyg på tidigare yrkeserfarenhet och skriv ett personligt brev och en motivering till varför just du ska erhålla stipendiet. Studierna måste ha bedrivits i Stockholms län. Ofullständiga ansökningar kommer inte att behandlas. Din ansökan ska vara oss tillhanda senast den 1 mars 2024.

Tidigare yrkesutbildning och yrkeserfarenhet

Klicka eller dra en fil till den här ytan för att ladda upp.
Klicka eller dra filer till den här ytan för att ladda upp. Du kan ladda upp max 4 st filer.
Yrkeserfarenhet måste styrkas med anställningsbevis, intyg eller liknande.