Byggmästare Eric Forss’ stipendiestiftelse

Stockholms Byggmästareförening administrerar Byggmästare Eric Forss’ stipendiestiftelse. Stipendier delas ut till studenter som har tidigare erfarenhet av byggbranschen och nu studerar vid KTH, Hermods (Stockholm), Nackademin (Stockholm) eller KYH i Stockholms län. 

Kriterier för att ansöka: 

  • Goda studieresultat 
  • God närvaro 
  • Inlämningsdisciplin 
  • Social kompetens

Yrkesbevis är meriterande. 

Ansökan är öppen mellan den 1 februari till den 1 mars 2024. Beslut om stipendierna fattas i mitten av mars 2024 och alla sökande meddelas kort därefter. Vid frågor kontakta stipendium@stockholmsbf.se

Byggmästare Eric Forss Stipendie­stiftelse har, enligt stiftelsens stadgar, §2, som syfte: 

”att genom stipendier främja utbildningen av elever som bedriver studier vid utbildningsanstalt, inom Stockholms Byggmästareförenings verksamhetsområde, som meddelar undervisning företrädesvis i husbyggnadsteknik och som leder fram till en kompetens motsvarande den byggnadsingenjörsexamen som vid stiftelsens bildande år 1964 kunde avläggas vid tekniska gymnasier. 
 
Elever som före sina studier genomgått yrkesutbildning och därmed under minst två år arbetat såsom snickare, timmermän, murare eller betongarbetare, skola – i den mån de visat fallenhet för studier – före andra elever erhålla stipendier ur stiftelsen.”