Byggmästare Eric Forss' stipendiestiftelse

Stockholms Byggmästareförening administrerar Byggmästare Eric Forss' stipendiestiftelse. Stipendier delas ut till elever som har tidigare erfarenhet av byggbranschen och nu studerar vid KTH, Hermods och Nackademin i Stockholms län.

För att komma ifråga som stipendiat måste du skriva ett personligt brev med en motivering till varför just du ska erhålla stipendiet samt fylla i ansökan.

Meriter som kommer att premieras är:
• goda studieresultat
• god närvaro
• inlämningsdisciplin
• social kompetens.

Ansökan för stipendium öppnar i månadsskiftet januari-februari 2018.


Eric_Forss-stipendiater_DSC_0062.jpgÅr 2017 delades stipendierna ut vid Stockholms Byggmästareförenings årsmöte den 5 april. Foto: Ellen Norman
Stipendiater_DSC_0041.JPG
År 2016 delades stipendierna ut vid Stockholms Byggmästareförenings årsmöte den 14 april. Foto: Ellen Norman
Stipendiater.jpg
År 2015 delades stipendierna ut vid Stockholms Byggmästareförenings årsmöte den 16 april. Foto: Ellen Norman


Byggmästare Eric Forss Stipendie­stiftelse har, enligt stiftelsens stadgar, §2, som syfte:

”att genom stipendier främja utbildningen av elever som bedriver studier vid utbildningsanstalt, inom Stockholms Byggmästareförenings verksamhetsområde, som meddelar undervisning företrädesvis i husbyggnadsteknik och som leder fram till en kompetens motsvarande den byggnadsingenjörsexamen som vid stiftelsens bildande år 1964 kunde avläggas vid tekniska gymnasier.

Elever som före sina studier genomgått yrkesutbildning och därmed under minst två år arbetat såsom snickare, timmermän, murare eller betongarbetare, skola - i den mån de visat fallenhet för studier - före andra elever erhålla stipendier ur stiftelsen.”